Aktuellt

2017

juni

Finurligare trafikljus – ett av förslagen i Stockholms stads enkät om stockholmarnas digtala önsketjänster.

Smartare reseappar dominerar starkt när stockholmarna skissar upp de framtida digitala tjänster som de helst vill ha. Ett återkommande önskemål är smartare pendlarappar som lotsar användaren förbi förseningar och trafikstopp med hjälp av realtidsdata.

Det framgår av en återkommande undersökning som Stockholms stad låtit göra. Undersökningen genomförs för att fånga in stockholmarnas åsikter, synpunkter och idéer kring Stockholms stads digitalisering. Resultaten baserar sig på drygt 3 000 webbintervjuer. I undersökningssvaren finns hundratals idéer och förslag på nya digitala tjänster som stockholmarna vill ha.

Många förslag och idéer kretsar kring trafik, kommunikation och smartare reseappar. Det handlar om allt från ”finurligare trafiksignaler” till ett förslag på en kombinerad reseplanerar- och hälsoapp som både tar användaren förbi trafikstopp och förseningar och ser samtidigt till att man promenerar ett visst antal steg till och från jobbet varje dag.

Men stockholmarna har också många idéer på nya digitala tjänster när det gäller stadsplanering och inom kultur- och fritid.

Här är några exempel:

Reseappar, framkomlighet:

* ”App som ger överblick av trängsel i trafiken.”

* ”Ännu bättre appar för kollektivtrafiken. Bättre tidtabeller och stöd för att direkt ge dig en notis om något inträffar som påverkar din resa och med realtidsalternativ för hur man kan ta sig till sin destination.”

* ”Realtidsuppdateringar kring trafikflöde och hur kollektivtrafiken fungerar för bästa reseval.”

* ”Planeringsverktyg för kollektivtrafiken som tar hänsyn till förseningar och räknar om färdvägar utifrån det.”

* ”Jag vill kunna resa utan SL-kort och istället använda fingeravtryck som ‘biljett’.”

* ”Förbättrad realtidsinformation på busshållplatserna.”

* ”Finurligare trafikljus.”

* ”En ‘nedräkning’ på stoppljusen.”

* ”Ett uppkopplat dynamiskt kollektivtrafikssystem där resenärens behov är i centrum. Självklart med CO2-neutrala inslag som (el-)cyklar inbakade i systemet.”

* ”Erbjudande om GPS-spårning på samtliga fordon, men framförallt på cyklar. Kanonbra som stöldskydd och dataloggning för cyklisten, perfekt för Stockholms stad att få ut massvis med trafikdata.”

* ”App för luftkvalitet för oss som cyklar.”

* ”Jag skulle vilja ha en app som kombinerar hälsa och kollektivtrafik. Låt oss säga att jag vill gå 10 000 steg om dagen, då skulle appen föreslå en rutt till jobbet kombinerar kollektivtrafik med 4 000 stegs promenad i varje riktning och inte den rutt som ger mig kortaste gångsträckan mellan hållplatsen och arbetsplatsen. Dessutom skulle få olika rutter till arbetet varje dag.”

* ”App  som visar dagsaktuell info om vilka gator som skottas och när. Även funktion för att visa gångrutter på enbart skottade gator.”

* ”Bussar som alltid får grönt ljus när de närmar sig en korsning, tillfälliga hinder och även fast info om exempelvis återkommande p-förbud.”

* ”Allmänt bättre informationsflöde i kollektiv- och privattrafik för att få en bättre fördelning av var och när stadens gator utnyttjas.”

* ”Smartare reseplaneringsappar som väger in alla resesätt, inklusive Citybikes, och i realtid visar hur jag hur jag snabbast tar mig till en adress i stan.”

* ”App som visar var det finns lediga platser på pendlar- och infartsparkeringar.”

* ”Jag skulle gärna se att biltrafiken blev förarlös och tyst i den innersta stadskärnan.”

* ”Bilistapp som snabbt söker söker fram var köer finns och visar alternativa resvägar samt ungefärlig restid. Tycker inte den infon går att hitta idag.”

 

Bostad, stadsplanering:

* ”App som ger översikt av bostadsläget i Stockholm – var köerna är längst och priserna högst, var byggs det, var kan det finnas öppningar för lediga bostäder i framtiden.”

* ”Uppkopplade återvinningsstationer. ‘De är alltid överfulla’.”

* ”Sensorstyrd starkare gatubelysning i just det området som man rör sig för att skapa trygghet och synlighet.”

* ”Stadsplaneringsapp med röstningsmöjligheter för att vara med och påverka.”

* ”Tjänst som visar energiförbrukning per område/kvarter med historisk statistik och prognoser för framtiden givet konkreta förslag på förbättringar.”

* ”Ping i mobilen när sopbilen är på ingång.”

* ”Appar som ger möjlighet att rösta om lokala byggprojekt.”

* ”Finns oerhört mycket man kan vinna bara genom att digitalisera byggnader ordentligt. Effektivare uppvärmning, bättre luftkvalitet och mera komfort för de boende.”

* ”Om polishelikoptern flyger ovanför mitt hem på natten så känns tryggt att veta varför, även om det är ett jättekort beskrivande ord i en app typ ”helikopter, bilbrand”.  Är det en bilbrand så har jag inga problem  att gå ut, men är det en skottlossning då vill jag hålla mig inne. Om det är känsligt att skriva ut rubricering så kanske man kan ha typ polisinsats och sen en efterföljande grön plupp om det inte är fara för allmänheten och röd plupp om det är typ gängkrig.”

* ”Tjänst för lediga garageplatser i stil med ‘bostadskön’.”

* ”Samla stadens alla bokningsbara lokaler i en tjänst för alla som vill boka möteslokaler eller lokaler för barnkalas.”

 

Kultur, fritid:

* ”Stockholmsrelaterade virtual reality-upplevelser, exempelvis möjlighet att vandra på taken, färdas i underjorden, vandra i historiska Stockholm (som en tidsresa tillbaks i tiden).”

* ”App som skannar av närområdet och tipsar om vad som händer just nu, där du är.”

* ”Stadsvandringar med arkitektur/sevärdheter som app i mobilen.”

* ”Finns oerhört mycket man kan vinna bara genom att digitalisera byggnader ordentligt. Effektivare uppvärmning, bättre luftkvalitet och mera komfort för boende.”

* ”Lättare att hitta events i Stockholm via app.”

* ”Evenmangsapp med push-meddelanden för kulturevenemang och sporthändelser i närområdet, så att man inte missar något.”

* ”App eller facebookgrupp för alla event i Kungsträdgården.”

 

Skola, förskola:

* ”Utvecklad tjänst för att jämföra skolor. Inte bara ”hårda” värden som avgångsbetyg och antal behöriga lärare på skolan, utan även om de lagar de egen mat på skolan och om barnen får lära sig att något instrument?”

* ”Bättre skolplattform”.

 

Nätfrågor och systemarkitektur:

* ”Separera back end-logik från front end i stadens digitala tjänstutbud. Investera i en fantastisk front end-upplevelse och ge mig som kund en sammanhållen användarupplevelse av Stockholms stads tjänster.”

* ”Mer öppna data så att andra kan skapa lösningar och få insyn i er verksamhet.”

* ”Gratis wifi i tunnelbanan.”

* ”Utbrett nät med wifi i Stockholm.”

* ”Gratis wifi på offentliga platser och i kollektivtrafiken.”

Över 80 procent av de stockholmare som tillfrågades i undersökningen var positiva till att introducera programmering som ett moment i grundskolan.

Stockholmarna är positiva till programmering som en del i skolarbetet. Drygt 80 procent tycker att det vore bra att införa programmering som ett moment i undervisningen i grundskolan. Det visar en ny undersökning Stockholms stad låtit göra.

I våras beslutade regeringen att programmering ska införas som ett inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför matematik och teknik. I Stockholms stad pågår, både centralt och ute på skolor, ett flertal insatser för att öka inslaget av programmering i skolan.

Läs mer: Här är stockholmarnas digitaliseringsförslag

Förra året tillsatte staden en särskild programmeringskommission som under ledning av skolborgarrådet Olle Burell (S) ska ta fram rekommendationer och förslag på hur Stockholms stads skolor kan arbeta med programmering. I våras arrangerade Stockholms stad och Kodcentrum tillsammans Stadshushacket där över 400 femteklassare från hela Stockholm kom till Blå hallen för att testa programmering. Förra veckan arrangerade staden och föreningen Hello World ett veckolångt programmeringsläger för mellanstadiebarn i Kista.

Nu visar en undersökning som Stockholms stad låtit göra att drygt 80 procent av stockholmarna tycker att det är viktigt att öka inslaget av programmering i skolarbetet.

Den årligt återkommande undersökningen görs för att fånga in stockholmarnas åsikter, synpunkter och idéer kring Stockholms stads digitalisering. Resultaten baserar sig på drygt 3 000 webbintervjuer.

För en stor andel av stockholmarna i undersökningen är appar och digitala tjänster sedan länge en del av dagliga livet . En stor andel uppger också att de använder den senaste tekniken i sin vardag. De har en tydlig uppfattning vad som fungerar bra och vad som saknas i de digitala tjänster som de använder idag. I undersökningsresultaten redovisas hundratals idéer och förslag på digitala tjänster som de tillfrågade saknar idag och som de tycker att Stockholms stad borde satsa på att ta fram. (se separat artikel)

Tre av fyra i undersökningen säger att de uppskattar Stockholms stads målsättning att ta en ledande position som en smart och uppkopplad stad i världen. Stockholms smart stad-strategi tas emot positivt i alla grupper, men något mer bland yngre än bland äldre.

När det gäller Stockholms stads appar och digitala tjänster är fortfarande stadens webbplats stockholm.se den klart viktigaste digitala kontaktytan till staden för de tillfrågade i undersökningen. Men andelen digitala kontakter via mobilappar uppvisar en tydlig ökning och ligger nu på  tio procent.

Det områden där stockholmarna är allra mest intresserade av att använda stadens digitala tjänster är trafik och stadsplanering. Även digitala tjänster inom bostad och miljö samt kultur och fritid ligger högt upp på topplistan. Men topplistan skiljer sig åt i olika åldersgrupper. För gruppen 35-54-åringar ligger digitala tjänster om skola och förskola överst på topplistan.

Stockholm ska bli en smart och uppkopplad stad. Nu behöver vi din hjälp att beskriva de områden där staden kan bli ännu smartare. Vilka nya digitala tjänster skulle helst du vilja se i Stockholms stad?

I början av april antog kommunfullmäktige Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Målet är att Stockholm ska bli världens smartaste stad 2040.

Stadens digitalisering syftar till att underlätta vardagen för stockholmarna. Genom att bygga en smart och uppkopplad stad kan Stockholm tillhandahålla högsta möjliga livskvalitet för invånare och det bästa klimatet för företagande.

Vilka nya digitala tjänster vill du helst att staden tillhandahåller? Och hur tycker du att stadens digitala tjänster fungerar idag? Här kan du vara med i årets undersökning om stadens digitalisering.

Enkäten är anonym och tar cirka 10 minuter att besvara.

Till enkäten

januari

Hur vill unga vara med och påverka utvecklingen i Stockholms stad? Det ska ett nystartat projekt bland ungdomar i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö ta reda på. Slutresultatet kan bli en app eller ett digitalt verktyg i sociala medier för att underlätta ungdomars medborgarinflytande. 

För de flesta unga är mobilen den främsta kommunikationskanalen. Så varför inte även använda mobilen som ett verktyg för att öka ungdomars lokala inflytande.

Fokusgruppen i Midsommarkransen

Nu har stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen dragit igång ett projekt för att undersöka hur ungdomar själva vill vara med att påverka lokalsamhället och hur ett digitalt verktyg för detta borde se ut.

Projektet finansieras av Stockholms stads program för digital förnyelse.

I ett första steg har sju fokusgrupper dragits igång där högstadie- och gymnasieungdomar diskuterar hur de vill vara med och påverka. De utvärderar också för- och nackdelar med ett antal befintliga ungdomsdemokratiappar som tagits fram i andra kommuner.

Kanilla Kåsarini, medborgarkontoret i Älvsjö  och Peter Kreitz, demokratisamordnare i Hägersten-Liljeholmen arbetar med projektet. Just den här eftermiddagen är de på väg till det andra mötet med en av fokusgrupperna på Midsommarkransens gymnasium.

– Vid den första träffen diskuterade vi inflytandefrågor och hur ungdomar vill vara med och påverka. Den här gången ska vi testa några appar för ungdomsinflytande som används i andra kommuner, berättar Peter Kreitz.

E-förslag i appen Speak Up

Vendela Södergren-Arleij och Jalal Revend, går båda på Midsommarkransens gymnasium och deltar i skolans fokusgrupp. I varsin Ipad testar de som bäst flera olika inflytandeappar för unga, bland annat Speak Up från Haninge och Ung i Ale.

Betygen blir lite blandade, både plus och minus. Jalal tycker designen i en av apparna känns en liten aning barnslig. Vendela skulle önska sig ett lite större inslag av dialog i en annan av apparna.

–  Skolorna skulle kunna hjälpa till att marknadsföra den här typen av inflytandeappar så att fler ungdomar hittar fram till dem, säger Vendela Södergren-Arleij.

– Men, tillägger Vendela,  det är inte säkert att just appar alltid är den bästa plattformen för att nå ut till ungdomar med en sådan här tjänst.  Många kanske hellre följer lokala samhällsfrågor i sitt vanliga Instagramflöde.

Det behöver projektet fundera mer på, menar Vendela och Jalal.

Än så länge befinner sig projektet i en inledande fas. Men förhoppningen är att arbetet i slutänden ska leda fram ett medinflytandeverktyg skräddarsytt efter stockholmsungdomars önskemål och behov.

– Får vi till det här på bra sätt så finns det helt klart stor en efterfrågan från ungdomarnas sida. De vill vara med och påverka, säger Peter Kreitz.

Mer om Stockholms stads program för digital förnyelse:

Programmet för digital förnyelse finansierar satsningar på verksamhetsutveckling med hjälp av it. För närvarande ingår ett åttiotal projekt i programmet.

Stadens förvaltningar kan ansöka om medel från programmet för att digitalisera sin verksamhet till nytta för medborgare, företagare och besökare.

Läs om fler projekt som finansieras av programmet för digital förnyelse:

Kolla krogarnas livsmedelshantering i ny mobilapp

Stockholmskällans nya design – allt byggt för mobilitet

Här är projektet som öppnar Stockholms miljödata för fler