5

sep

Stockholms stads EU-projekt presenterar sig

Stockholms stad driver en rad olika projekt som helt eller delvis finansieras av EU. 

Under en förmiddag i Tekniska nämndhuset delade flera av dem med sig av sina erfarenheter – och rekommenderade fler att driva projekt  inom ramen för EU-fonder.

“EU-projekten  ger nya perspektiv och möjligheter att jobba med frågor som man annars inte skulle haft utrymme att driva”. Det var en gemensam uppfattning av hur det är att jobba i EU-projekt inom Stockholms stad.

Seminariet “Tillsammans växer vi smartast” anordnas av Miljöförvaltningen, på initiativ av EU-projektet Growsmarter där Stockholms stad är en av huvudaktörerna. 

Grow Smarter  är ett EU-projekt där städer och företag samarbetar för att utveckla smarta, hållbara, lösningar inom miljöteknik. Stockholm är en av tre städer som testat tolv olika lösningar. Projektet går mot sitt slut och nu vill deltagarna dela med sig av lärdomar – samt se till att de lyckade lösningarna skalas upp och implementeras.

Stadens innovationsdirektör Gunnar Björkman inledde dagen med att berätta om de utmaningar staden står inför, och hur vi kan säkerställa bibehållen välfärd för kommande generationer. En av lösningarna han pekade på var just att samverka med andra aktörer och ta in extern finansiering.

Även Anna Hörlén från stadsledningskontorets internationella enhet fanns på plats för att berätta om hur de kan stötta i arbetet med att söka medel från externa finansiärer. Många har en bild av att det är med komplicerat än vad de faktiskt behöver vara.

Fyra olika projekt, förutom GrowSmarter, presenterade sitt arbete: Civitas Eccentric, Stockholm Digital Care, Life Aspire, ÖDIS.

Lisa Enarsson, jobbar i projekt GrowSmarter.

Gunnar Björkman, innovationsdirektör.

Anna Hörlén, internationella enheten.

Paul Fenton, jobbar med projektet Civitas Eccentric.

Emma Eng, jobbar med projekt Stockholm Digital Care

Amanda Baumgartner, jobbar med projekt Life Aspire

Agust Wadström, jobbar med projekt ÖDIS.

 

 

Nu kan även bostadsrättsföreningar, företag och andra större fastigheter använda Stockholms stads prisbelönta e-tjänst för bergvärmeansökningarI den nya versionen av e-tjänsten kan man ansöka om många bergvärmehål på samma fastighet.

E-tjänsten för bergvärmeansökningar används redan av många stockholmare som söker tillstånd för bergvärmeanläggningar. Tjänsten har bland annat belönats med SKL:s digitaliseringspris Guldlänken.

I den nya versionen kan man ansöka om flera borrhål på samma tomt. Det öppnar för flerbostadshus, exempelvis bostadsrättsföreningar och företag, att använda e-tjänsten.

En annan viktig nyhet är att de som redan har borrhål på tomten men vill lägga till fler kan göra det direkt i e-tjänsten.

I dag finns cirka 20 000 borrhål för bergvärme i Stockholms stad, en stor del i småhusområden i Västerort och Söderort.

Stockholms stad var tidigt ute med att digitalisera all data om borrhålen med exakt geografisk positionering – en grundförutsättning för att kunna tillhandahålla e-tjänsten.

– Det finns stora nyttoeffekter med den här e-tjänsten, både för den som ansöker och i stadens handläggning av ansökningarna, säger Jonas Arnqvist, it-strateg på miljöförvaltningen, som arbetat med den nya vidareutvecklade versionen av bergvärmetjänsten.

På en kartbild i e-tjänsten kan den som söker om tillstånd för bergvärmeanläggningar själv testa hur de bäst ska placera de ofta flera hundra meter djupa borrhålen på den egna fastigheten. Man kan prova olika placeringar, olika borrdjup och borrvinklar, tills man hittat fram till ett alternativ som inte kommer nära grannfastigheter, andra bergvärmehål eller olika ledningssystem under marken.

E-tjänsten säger automatiskt ifrån om man försöker placera sitt borrhål i byggnader eller för nära grannars intilliggande bergvärmehål.

– E-tjänsten känner av i realtid exakt var byggnader, tomtgränser och anläggningar befinner sig i förhållande till ett föreslaget borrhål. Det sker en hel del uppkopplingar till andra databaser i bakgrunden i den här tjänsten som användaren inte ser, berättar Jonas Arnqvist.

När ansökan väl skickas in genererar e-tjänsten automatiskt brev till eventuella grannar som ska ges tillfälle att yttra sig. Även skriftliga förfrågningar till exempelvis elbolag som ska yttra sig om borrhålets placering genereras automatiskt i e-tjänsten.

Stadens handläggare får dessutom ett enklare arbete genom att en betydligt större andel av ansökningarna är korrekta och kompletta från början och kan beviljas på kortare tid, förklarar Jonas Arnqvist.

Han berättar att nästa utvecklingssteg för e-tjänsten kanske kan bli att användaren även kan betala ansökningsavgiften direkt på tjänstens webbsida.

Mer om ansökning för bergvärme


Nu i helgen går världens största hackathon med enbart kvinnliga utvecklare av stapeln i Stockholms stadshus. Över 1 000 kvinnor bjuds in att skapa lösningar på några av dagens största utmaningar för ett mer jämställt samhälle. Stockholms stads utmaning handlar om hur fler investeringar ska gå till start-up-bolag grundade av kvinnor.

IT-företagen i Stockholm skriker efter ingenjörer, utvecklare och produktdesigners. Att utbilda sig och satsa på ett jobb inom tech är ett av de säkraste och snabbaste sätten att göra karriär. Ändå utgör kvinnor bara 20 procent av arbetsstyrkan.

För att få hjälp att hitta svar på frågan hur man får fler unga tjejer att söka sig till techbranschen, håller elva företag i varsin utmaning på World’s Largest Hack For Women som anordnas i Stockholms stadshus i anslutning till STHLM Tech Fest nu under september.

Hackathonet pågår i två dagar, 7-8 september, där team om 10-20 personer får gnugga geniknölarna tillsammans.

Hackathonet inleds med att alla deltagare träffas i klassiska Blå hallen i Stockholms stadshus 7 september. Deltagarna delas in i team om 10-20 personer som får några timmar på sig att brainstorma. Efter en god natts sömn träffas teamen på WeWorks nyöppnade kontorshotell mitt i Stockholm city. De bästa bidragen bjuds sedan in till en VIP-middag i stadshuset på söndagkvällen.

Anmäl dig här: 

https://sthlm-tech-fest-hackathon.confetti.events/

Läs mer om hacket: 

https://www.mynewsdesk.com/se/investstockholm/pressreleases/stockholm-soeker-kvinnliga-hackare-till-vaerldens-stoersta-hackaton-2913776

https://www.breakit.se/artikel/21344/varldens-storsta-hackathon-for-kvinnor-anordnas-i-stockholm

Läs mer om Stockholm Tech Week: 

https://www.investstockholm.com/stockholm-tech-week


Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS är nominerade till det ärofyllda priset Regiostars som belönar Europas mest innovativa regionala projekt.

Regiostars är ett pris som Europeiska kommissionen årligen delar ut till EU-finansierade projekt. Tävlingen belönar lyckade projekt och nya sätt att jobba med regional utveckling. Målet är att inspirera andra regioner och projektledare inom hela Europa.

– I år var det fler bidrag i tävlingen än någonsin och därför är det extra kul att ÖDIS uppmärksammas. Nomineringen är ett kvitto på att vi är starkare tillsammans och att våra gemensamma ansträngningar skapar stor nytta för invånarna, säger Beatrice Sablone, projektledare på Storsthlm.

ÖDIS (Öppna data i Stockholmsregionen) nominerades i kategorin “Promoting digital transformation”, som en av 24 finalister av 199 tävlande. 

De nominerade finalisterna annonserades under en gala på EU Kommissionens huvudkontor i Bryssel i juli, och den 9 oktober utses vinnaren. I samband med att finalisterna annonserades öppnade även en allmän omröstning för ytterligare en kategori “Public Choice”, som nu ligger uppe till 9 september. 

Klicka här för att komma till omröstningen.

Om Regiostars

Regiostars är ett pris som Europeiska kommissionen delar ut till EU-finansierade projekt varje år sedan 2008. Tävlingen belönar lyckade projekt och nya sätt att jobba med regional utveckling. Målet är att inspirera andra regioner och projektledare inom hela Europa. Under 2019 har det kommit in hela 199 bidrag till tävlingen.

Om ÖDIS

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

12

jul

Sommaruppehåll

Nu tar vi några veckors sommaruppehåll! I augusti är vi tillbaka, för att berätta vidare om digitaliseringen som pågår runt omkring i Stockholms stad. 

9

jul

Här nomineras ÖDIS som finalister i Regiostars


Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS är nominerade till det ärofyllda priset Regiostars som belönar Europas mest innovativa regionala projekt.

ÖDIS har nominerats i kategorin “Promoting digital transformation”, som en av 24 finalister av 199 tävlande. Kategorin belönar smart growth, övriga kategorier är “sustainable growth”, “inclusive growth”, “urban development” och “topic of the year”.

De nominerade finalisterna annonserades under en gala på EU Kommisionens huvudkontor i Bryssel under tisdagen, och en jury kommer att utse vinnarna i respektive kategori i oktober. I samband med att finalisterna annonserades öppnade även omröstningen för ytterligare en kategori “Public Choice”, som nu ligger uppe till 9 september.

Förutom äran, får vinnarna bra spridning på sitt arbete i och med tävlingen.

– ÖDIS är ett unikt regionalt samverkansprojekt och det är väldigt roligt att initiativet uppmärksammas i Europa. Förhoppningsvis kan det inspirera fler att göra samma satsning, säger Johanna Engman, Stockholms stads it-direktör.

Om Regiostars
Regiostars är ett pris som Europeiska kommissionen delar ut till EU-finansierade projekt varje år sedan 2008. Tävlingen belönar lyckade projekt och nya sätt att jobba med regional utveckling. Målet är att inspirera andra regioner och projektledare inom hela Europa. Under 2019 har det kommit in hela 199 bidrag till tävlingen.

Om ÖDIS
ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

ÖDIS belönades i juni med SKL:s digitaliseringspris Guldlänken.

I Stockholms stads “Strategi för en smart och uppkopplad stad”, står det att Stockholm ska bli världens smartaste stad. Program Smart och uppkopplad stad, har i uppdrag att realisera strategin samt att stötta stadens övriga verksamheter med finansiering av ytterligare smarta projekt.

Christer Forsberg Philip är stadens CDO och sitter i styrgruppen för programmet. Han menar att en smart stad är en hållbar stad, och att programmet helt enkelt behövs för att kunna bygga ett hållbart Stockholm.

-I grund och botten handlar det om att säkerställa en välfärd på åtminstone den nivån vi  har vant oss vid idag. Ska man tro på utvecklingen så kommer vi få allt svårare att öka eller i värsta fall bibehålla resurserna, därför måste vi jobba smartare i den framtida samhällsbyggnaden.

På den “hårda sidan” i stadens verksamhet, exempelvis inom trafik och stadsbyggnad, kommer ny teknik och digitalisering att vara avgörande för att kostnadseffektivisera, utnyttja ytorna och få till smidiga trafikflöden.

Christer menar att stockholmarna kommer att märka förändringar, om vi går vidare med de första initiativen och breddinför dem. Exempelvis genom ett bättre flöde i trafiken med nya system för smart trafikstyrning.

-Vi kommer aldrig att få bort köerna i Stockholm, men vi ska se till att de uppstår under så korta perioder som möjligt och trafiken inte står still. Ett annat exempel är att belysningen optimeras i olika stadsrum och den kommer också kunna justeras efter stämning, årstid eller högtider. Sedan tillkommer naturligtvis alla andra “smarta” projekt som kommer att synas på olika sätt.

Även i det interna arbetet inom staden kommer det att märkas skillnad.

-Internt kommer det att generera förändrade arbetssätt så att tidsödande manuella rutiner försvinner. Vi kan till exempel hantera service och underhåll smidigare och mer kostnadseffektivt.

Kan stadens medarbetare lägga tiden på annat och hantera fler ärenden utan att öka arbetsbördan, kan en bättre service levereras gentemot stockholmarna.

-En annan stor förhoppning jag har är att vi med satsningen på att öka delad data mellan förvaltningar och bolag, kommer kunna tillgängliggöra information som möjliggör analyser för att förbättra verksamheten till förmån för stadens invånare, säger Christer Forsberg Philip.

17

jun

Snart inleder Projekt smart trafikstyrning – en del av Stockholms smart stad-satsning – tester av ny teknik för att göra övergångsställen säkrare.

Om dagens tryckknappslådor vid övergångsställen i Stockholms stad går sönder finns det ingen automatiserad funktion för felanmälan. Slutar tryckknappen att fungera kan trafiksignalen vid vissa övergångsställen visa ständigt rött för gående utan att någon gång slå över till grön gubbe.

Projekt Smart trafikstyrning börjar nu testa ny teknik för att göra övergångsställen säkrare. Genom en ny funktion för uppkopplad felanmälan kan trafikkontoret få information direkt om att tryckknappslådan är trasig. Reparationer kan göras snabbare och mer kostnadseffektivt.

Den nya funktionen ska testas vid två platser på Kungsholmen mellan juni och oktober i korsningarna Norrmälarstrand-Kungsholms hamnplan och Mariebergsgatan-Sankt Göransgatan.

12

jun

Den smarta staden byggs på tvären

35 olika verksamheter och projekt i Stockholms stad fanns representerade på den första träffen i den nya seminarieserien Mötesplats Smart stad. Över 70 anmälda projektledare och specialister tydde på ett stort intresse, och det blev en intressant eftermiddag i Stokabs fina lokaler.

Mötesplats Smart stad är en ny seminarieserie för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan alla de smart stad-projekt som är igång eller planeras inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. Temat för det första seminariet var samverkan. Hur kan staden organisera arbetet framöver för att optimera samarbete och samverkan och uppnå den smarta staden?

 

Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson inleder med att tala om de utmaningar som staden står inför – en ökande och allt äldre befolkning och begränsade ekonomiska resurser. Anna menar att det krävs innovationer, som i sin tur kräver digital utveckling för att möta stadens utmaningar.

-Det är en förändringsresa som vi behöver göra tillsammans, säger Anna Håkansson.

Hon menar att nu behövs samverkan, mod och stor förståelse för verksamheternas behov.

Veronica Thunholm, tf VD på Stokab beskriver Stokabs 25 åriga arbete med att bygga världens största öppna fibernät. Sverige ligger långt fram som innovativ it-nation och Veronica framhäver vikten av att dela information.  

-Den data som samlas in i en del av staden är nästan garanterat intressant även för en annan del av staden. Den smarta staden byggs på tvären, avslutar hon.

Claes Johannesson, ledare för Programmet Smart och uppkopplad stad och initiativtagare till seminarieserien, berättar om programmet och vikten av samverkan för att förverkliga dess fem prioriterade projekt. Både akademin och näringslivet behövs för att bygga den smarta staden.  

-Strategin för Smart och uppkopplad stad säger att vi ska bidra till samverkan och Mötesplats smart stad är ett sådant initiativ. säger Claes Johannesson.

Alla måste reflektera över samverkan och börja med oss själva; är jag en medspelare eller en motspelare? Hur gör vi när vi drar igång ett projekt och vill samverka, finns det samverkan på nya sätt?

I fikapausen är det tid för speed dating och jag pratar med Karin Bengtsson från stadens testbädd Urban ICT Arena.

-Det är jättespännande att vara här, på riktigt. Det pågår så mycket i staden och detta är ett bra sätt att få en överblick och prata med folk man inte pratat med förut.

Äcen Maya Miltell från Miljöförvaltningen, som är projektledare för ett projekt som heter iWater är positiv till seminariet.

-Det är roligt att möta folk från andra förvaltningar och bolag, som jobbar med helt andra projekt men ändå med precis samma saker. Många känner starkt för frågorna och det ger hopp – det kommer att hända mycket även om vi bara är i startfasen på många håll.

Efter fikapausen är det dags för rundabordssamtal. Deltagarna har blivit indelade i grupper och ombeds att diskutera vilka möjligheter och hinder som finns för samverkan, och hur de i så fall kan överbryggas.

Dagens avslutas med ett panelsamtal  med Johanna Engman, stadens CIO, Stefan Carlson, stadens CTO, Christer Forsberg Philip, stadens CDO samt återigen biträdande stadsdirektör Anna Håkansson och Veronica Thunholm från Stokab.

Panelen diskuterar hur vi måste utveckla it-arkitekturen på nya sätt i och med den digitala utvecklingen, hur vi kan få till strukturer för att tillåtas göra misstag och hur vi kan bli ännu smartare när vi gör upphandlingar.

-Vi jobbar på väldigt bred front mot en smart stad, vi kanske inte ligger längst fram i varje fråga men vi har ett bra helhetstänk, svarar Johanna Engman på frågan om hur smart Stockholm redan är idag. Stefan Carlson fyller i att staden har kompetens, strategi, vilja men att det återstår många viktiga beslut att fatta

Nästa träff i seminarieserien Mötesplats Smart stad är den 27 september och det  kommer att handla om säkerhet i den smarta staden.

Agust Wadström och Beatrice Sablone, projektledare för ÖDIS, tar emot Guldlänken-priset av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS fick på tisdagskvällen ta emot det prestigefyllda digitaliseringspriset Guldlänken av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på SKL:s konferens Offentliga Rummet i Västerås.

Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Vinnova och Regeringskansliet.

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm:

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som inte hade varit möjlig utan en bred förankring över kommungränserna i länet. Förutom att öppna data gynnar både näringslivet och innovationer så är projektet även en katalysator för att skapa ordning och reda bland kommunernas datamängder.

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman:

– ÖDIS är ett unikt regionalt samverkansprojekt och det är väldigt roligt att initiativet belönas med Guldlänken. ÖDIS-samarbetet kommer att bidra till ett ökat utbud av öppna data som kommer att leda till att kommuner och företag i regionen kan skapa nya och bättre tjänster till våra invånare.