På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Kakor på webbplatsen

Stäng

11

Nov

Agust Wadström och Beatrice Sablone är projektledare för projekt ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen). Nu har de nominerats i kategorin ”Årets förbättringsresa” på Framtidsgalan.

Ur nomineringen:
”Agust och Beatrice arbetar inom två olika organisationer; Stockholms stad och Storsthlm. En dag korsades deras vägar i projektet ÖDIS, Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen. Sedan dess har duon varit oskiljaktiga i sitt arbete!”

Storsthlm är ett samverkansförbund för kommunerna i Stockholms län.

Vad betyder finalplatsen för er?

Vi är glada att arbetet vi gör i Stockholms stad tillsammans med Storsthlm uppmärksammas. Det är ett erkännande att det vi gör är viktigt och ett steg i rätt riktning för resan mot världens smartaste stad. För oss personligen är det såklart väldigt roligt att vårt arbete uppskattas och visar att vi som projektledare har hittat ett bra sätt att driva innovativa samarbetsprojekt.

Läs mer om nomineringen till Årets förbättringsresa, Framtidsverkets webbplats

29

okt

Workshop kring öppna och delade trafikdata

Cirka 40 intresserade personer från alla möjliga aktörer: en rad fordonstillverkare, kommuner från olika delar av landet, trafikplanerare, akustiker, logistiker från taxibolag, etc, samlades för en workshop om öppna och delade trafikdata. Syftet var att nätverka, diskutera och ge ideer kring stadens framtida arbete med att dela öppna data från trafiken.

Vi vill veta vilka databehov ni har och vilka möjligheter ni ser med våra nya dataflöden, inledde Petra Robin, projektledare för Smart trafikstyrning.

Programmet smart och uppkopplad stad som drivs av stadsledningskontoret, driver flera innovationsprojekt kring öppna data och trafikstyrning. Programmet utvecklar och testar ny teknik samt handlar upp en stadsgemensam IoT-plattform och en portal för öppna och delade data. Teknik som sätts upp och testas under hösten är olika lösningar för trafikstyrning samtidigt som de samlar in data, som sedan kan delas till andra och även användas för analys och utveckling i stadens verksamhet.

Det är till exempel sensorer och värmekameror som genom att räkna när bilar, bussar och trafikanter passerar, kan optimera trafikflödet och minska köerna. Det finns också smarta sensorer för att styra och dimra belysning som också kan samla in trafikdata. Bättre köhantering ger bättre framkomlighet och säkrare gatumiljöer helt enkelt. Plus att utsläppen minskar.

Diskussionen flödade kring vilka dataset man vill ha, hur ofta man behöver data, när man vill ha access till data, och hur man vill prioritera olika behov. Det kan handla om fordonstyper, tid för passage, hastighet etc.

På plats fanns representanter från alla möjliga branscher. Maja Karlsson och Emelie Roth är akustiker på Structor Akustik och jobbar med bullerutredningar, exempelvis inför byggande av nya bostadsområden.

I dagsläget är det svårt för dem att få tag i den data de behöver, för att kunna göra sin utredning. Ju bättre data de har att utgå ifrån, ju bättre prognoser kan de göra.

-Det är roligt för man inser att många som är här idag behöver samma data, fast ska använda den till olika saker, säger Emelie Roth.

-Det är värdefullt att få möjligheten att ge denna input till Stockholms stad, fyller Maja Karlsson i.

Diskussionerna handlar om vilka möjligheter som ges med öppna trafikdata; bättre stadsplanering, ökad trafiksäkerhet och stöd till polisen och räddningstjänsten. 

– Vi måste fundera över vilka andra som kan tänkas vilja ha tillgång till datan vi delar? Polisen skulle till exempel kunna vilja ha den. Det tillkommer aspekter som personlig integritet och liknande, som är svårare än tekniken. Att tänka igenom det innan kommer att underlätta för oss själva, säger en av deltagarna.

En representant från Taxi Stockholm berättade att de har 1700 bilar som snurrar i Stockholm, vilka kan ge ifrån sig en hel del data. Till exempel så har de kameror i bilarna, som kan läsa av antalet passagerare. På så sätt kanske de med fler passagerare kan prioriteras i trafiken, framför de bilar med endast en passagerare, menade han.

Intressanta frågeställningar lyftes; hur vi kan kvalitetssäkra datan vi delar? Är öppet samma sak som gratis? Kan vi skapa gemensamma API:er? Skattebetalarna betalar för infrastruktur och sina bilar redan, ska amerikanska storbolag få del av detta? 

När förmiddagen led mot sitt slut sammanfattade deltagarna sina tankar. 

– Med information blir saker lättare. Om man kan visa på behov av saker så kan man påverka. Politiker kan få underlag, och blir tvungna att agera. Man röstar med fötterna, bokstavligt, menar en av workshopens deltagare.

 -Vi behöver gemensamma policys, policys är bra – alltså behöver vi fortsätta samarbeta. Det räcker inte att sätta upp dessa första sensorerna, vi behöver fler, säger en annan av deltagarna.

 – Jag säger som min farfar som var guldgrävare. Om det finns 3 gram guld i ett ton sten, så är det värt att bryta. Det är så vi måste tänka när vi jobbar med öppna data, om det finns tre små behov i en terrayite data – så är det värt att tillgängliggöra den, säger en deltagare.

23

okt

Nu införs smarta lås i hemtjänsten

Igår fattade äldrenämnden i Stockholms stad beslut om att införa smarta lås i hemtjänsten.

Smarta lås gör att hemtjänstpersonalen kan komma in till brukare med hjälp av smarta nycklar. På så vis förenklas nyckelhanteringen och det blir säkrare och enklare för hemtjänstens personal. Brukare och anhöriga kommer även fortsättningsvis att kunna använda sina egna nycklar.

Dagens nyckelhantering innebär att varje hemtjänstanställd lägger minst 20 minuter per arbetsskift på hantering av fysiska nycklar. Med smarta lås slipper hemtjänstpersonalen extra resor för att hämta nycklar vid exempelvis larm. Smarta lås används redan framgångsrikt i flera kommuner.

Införandet av smarta lås i hemtjänsten kommer att ske etappvis med start under 2020 inom delar av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Läs äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottners pressmeddelande här.

 

8

okt

Efter en lyckad premiär före sommaren inledde Mötesplats Smart stad höstsäsongen med ett seminarium på temat Säkerhet i den smarta staden. Intresset var stort och den 27 september samlades över 70 representanter från över 15 olika förvaltningar och bolag i staden för att diskutera och nätverka kring detta aktuella ämne. 

Programmet Smart och uppkopplad stad är stadsledningskontorets framtidssatsning för att börja realisera stadens Strategi för en smart och uppkopplad stad. Programmet driver flera innovativa projekt i samspel med verksamheten: smart trafikstyrning, smart och uppkopplad belysning, smarta lås samt upphandling av en stadsgemensam Internet of Things-plattform och en plattform för öppna och delade data.

Med seminarieserien Mötesplats Smart stad vill man stärka nätverkande och horisontell samverkan i staden kring digitalisering.

– Jättekul att vi nu kan köra den andra mötesplatsen här idag, nästan hälften av alla förvaltningar och bolag är representerade vilket innebär att vi är en god bit på väg med att stärka samarbetet, säger Claes Johannesson.

Seminariets fokus är på tekniska säkerhetsaspekter: Vilka säkerhetsfrågor måste beaktas i utvecklingsarbetet med smarta städer? Hur skiljer det sig från dagens säkerhetsaspekter? Hur stödjer stadens infrastrukturen säkerhetsarbetet? Vilket stöd kan projekt och verksamheter få i sitt arbete med säkerhet?

Stadens It-direktör Johanna Engman inleder.

-Vi kommer snabbt in på säkerhet när vi pratar om den smarta staden. Inte minst när vi pratar om all den data vi har tillgång till i Stockholm. I vårt arbete med öppna data går vi från en soptipp till en återvinningscentral. Vi måste se till att vi kan strukturera datan på ett säkert sätt, säkerhet är en våra största utmaningar, säger Johanna Engman.

Lukas Grimfors är säkerhetssamordnare på Programmet smart och uppkopplad stad. Han pratar om vilka sårbarheter som finns i den smarta staden.

Live från Israel berättar säkerhetskonsulten Gilad Zinger om cybersäkerhet i den smarta staden. Han pratar om hot, hackare och kriminella och om den holistiska approach vi behöver ha när vi arbetar med dessa frågor. Han pratar även om att man måste prioritera de insatser som görs i informationssäkerhetsarbetet.

På scen under eftermiddagen fanns även en expertpanel, som svarade på deltagarnas frågor kring it-säkerhetsarbetet i Stockholms stad.

Mötesplats smart stad kommer fortsätta att ta upp och belysa högaktuella frågor:

-Nästa mötesplats blir den 21 januari, då ska vi ha en konkret diskussion kring hur vi kan använda den öppna data vi får fram inom staden, säger Claes Johannesson.

26

sep

Så ska undernäring bland stadens äldre minska

Var tredje äldre person riskerar att drabbas av undernäring. En siffra som Enskede-Årsta-Vantör vill ändra på genom en app de döpt till just “Nollvision undernäring”. 

Det är inte första gången vi lyfter Nollvision undernäring som ett exempel på hur digitalisering kan skapa nytta för stockholmarna. Men så är det också ett fint exempel, som känns i både hjärta och mage. 

Näringsinnehåll i olika livsmedel, förslag på mellanmål, recept, bilder på tallriksmodell utifrån olika behov – allt är exempel på vad man kan hitta i “Nollvision undernäring”. Och allting presenteras på ett pedagogiskt sätt med många bilder och enkla förklaringar.

Sedan tjänsten lanserades för 1,5 år sedan har mycket hänt. Innehållet har kompletterats med exempelvis efterrätter och frukostar, för att representera dygnets alla måltider. 

Bilderna i appen har också blivit ännu mer pedagogiska, exempelvis visar de på hur man kan jobba med kontraster när man serverar mat. För vissa personer är det helt avgörande, utan kontraster kan vissa ha svårt att se maten eller riskera att välta ut glaset, om det smälter in i underlaget. 

Bilderna i appen visar även på skillnaden mellan att servera mat ur matlådor eller på tallrik. Man äter även med ögat och därför kan servering och uppläggning spela en stor roll för ifall maten äts eller inte.

Ett nytt kapitel i appen handlar om livsmedelshygien, efter önskemål från personal i hemtjänsten som vill komma ifrån de pärmar med papper som de idag behöver leta efter information i. Frågorna kan handla om hur man tinar frysa livsmedel, för att minska risken för att mikroorganismer förökar sig. 

När första året med appen följdes upp kom många bra synpunkter fram, som förvaltningsledningen nu har jobbat vidare med. Exempelvis framom att enkelhet är en viktig sak om appen ska bli ett användbart verktyg. Hemtjänstpersonalen inom Stockholms stad har samsungtelefoner och därför finns appen nu tillgänglig i Samsungs play-butik för en enklare nedladdning. 

Ett problem som framkom är att det har varit incidenter när hemtjänstpersonal med andra matkulturer exempelvis inte vetat hur man serverar sill, eller att man råkat steka falukorven med skinnet på. Därför finns det nu i den uppdaterade versionen av appen bilder på hur maträtterna ser ut och hur de ska tillagas. 

Annat material som ska stötta hemtjänstpersonalen som ofta har begränsad tid är enkla recept. Exempelvis kan färdig rostbiff från påläggs-hyllan serveras med potatis och sås, som ett alternativ till söndagsstek. 

Det är inte bara hemtjänstpersonalen som hjälps av appen. Även anhöriga använder den som ett stöd när de hjälper sina närstående.

-Vi får bara positiv feedback från användare och vi kan se på besöksstatistiken att många kommer tillbaka, vilket vi tolkar som att de gillar den. Nu vill vi se till att den får ännu mer spridning, säger Malin Ljung.

Mer om Nollvision undernäring:

https://smartstad.stockholm/2018/03/26/nollvision-undernaring-nu-som-mobilvanlig-e-tjanst/

https://smartstad.stockholm/2018/11/12/finalisterna-till-digitaliseringspriset-nollvision-undernaring/

 


Projektledare Beatrice Sablone delades ut ÖDIS och Tillväxtverkets innovationspris till appen ”Be here then”.

I måndags presenterades vinnaren i projekt ÖDIS och Tillväxtverkets innovationstävling, som belönar den mest innovativa tjänsten eller produkten byggd på öppna data från kommuner. Nu ska projektet försöka se till att den efterfrågade datan kan börja användas så snart som möjligt.

Bland många innovativa idéer korades appen ”Be here then” som vinnare.  Appen kopplar ihop historiska bilder och arkitekturvisualiseringar med geodata. Användare håller upp sina mobiltelefoner mot olika byggnader eller platser och kan då se både hur de såg ut förr i tiden, samt hur de kommer att se ut i framtiden.

På andra plats kom ”Wim” som erbjuder laddning av mobiltelefoner på stan. Wim kommer att ha fysiska stationer med portabla mobilladdare som användare hittar via en app. Med hjälp av data för hur folk rör sig i staden kommer Wim att kunna placera laddstationer på de platser där det är mest folk.

Tredje priset gick till Xoar, en plattform för hållbar mobilitet. Xoar samlar in data från både kollektivtrafik och privata aktörer så som t.ex. Uber. Plattformen låter användare välja rutt och färdmedel baserat på tid, kostnad, koldioxidutsläpp etc.

Prisutdelningen skedde under ett seminarium som projekt ÖDIS ordnade under Stockholm Tech Week.  På plats fanns även Magnus Enzell från Regeringskansliet. Han pratade om GovTech, kring utmaningar och möjligheter Sveriges kommuner står inför kopplade till digitalisering och data. Uppslutningen var bra, med deltagare från flera olika länder och organisationer.

5

sep

Stockholms stads EU-projekt presenterar sig

Stockholms stad driver en rad olika projekt som helt eller delvis finansieras av EU. 

Under en förmiddag i Tekniska nämndhuset delade flera av dem med sig av sina erfarenheter – och rekommenderade fler att driva projekt  inom ramen för EU-fonder.

“EU-projekten  ger nya perspektiv och möjligheter att jobba med frågor som man annars inte skulle haft utrymme att driva”. Det var en gemensam uppfattning av hur det är att jobba i EU-projekt inom Stockholms stad.

Seminariet “Tillsammans växer vi smartast” anordnas av Miljöförvaltningen, på initiativ av EU-projektet Growsmarter där Stockholms stad är en av huvudaktörerna. 

Grow Smarter  är ett EU-projekt där städer och företag samarbetar för att utveckla smarta, hållbara, lösningar inom miljöteknik. Stockholm är en av tre städer som testat tolv olika lösningar. Projektet går mot sitt slut och nu vill deltagarna dela med sig av lärdomar – samt se till att de lyckade lösningarna skalas upp och implementeras.

Stadens innovationsdirektör Gunnar Björkman inledde dagen med att berätta om de utmaningar staden står inför, och hur vi kan säkerställa bibehållen välfärd för kommande generationer. En av lösningarna han pekade på var just att samverka med andra aktörer och ta in extern finansiering.

Även Anna Hörlén från stadsledningskontorets internationella enhet fanns på plats för att berätta om hur de kan stötta i arbetet med att söka medel från externa finansiärer. Många har en bild av att det är med komplicerat än vad de faktiskt behöver vara.

Fyra olika projekt, förutom GrowSmarter, presenterade sitt arbete: Civitas Eccentric, Stockholm Digital Care, Life Aspire, ÖDIS.

Lisa Enarsson, jobbar i projekt GrowSmarter.

Gunnar Björkman, innovationsdirektör.

Anna Hörlén, internationella enheten.

Paul Fenton, jobbar med projektet Civitas Eccentric.

Emma Eng, jobbar med projekt Stockholm Digital Care

Amanda Baumgartner, jobbar med projekt Life Aspire

Agust Wadström, jobbar med projekt ÖDIS.

 

 


Nu i helgen går världens största hackathon med enbart kvinnliga utvecklare av stapeln i Stockholms stadshus. Över 1 000 kvinnor bjuds in att skapa lösningar på några av dagens största utmaningar för ett mer jämställt samhälle. Stockholms stads utmaning handlar om hur fler investeringar ska gå till start-up-bolag grundade av kvinnor.

IT-företagen i Stockholm skriker efter ingenjörer, utvecklare och produktdesigners. Att utbilda sig och satsa på ett jobb inom tech är ett av de säkraste och snabbaste sätten att göra karriär. Ändå utgör kvinnor bara 20 procent av arbetsstyrkan.

För att få hjälp att hitta svar på frågan hur man får fler unga tjejer att söka sig till techbranschen, håller elva företag i varsin utmaning på World’s Largest Hack For Women som anordnas i Stockholms stadshus i anslutning till STHLM Tech Fest nu under september.

Hackathonet pågår i två dagar, 7-8 september, där team om 10-20 personer får gnugga geniknölarna tillsammans.

Hackathonet inleds med att alla deltagare träffas i klassiska Blå hallen i Stockholms stadshus 7 september. Deltagarna delas in i team om 10-20 personer som får några timmar på sig att brainstorma. Efter en god natts sömn träffas teamen på WeWorks nyöppnade kontorshotell mitt i Stockholm city. De bästa bidragen bjuds sedan in till en VIP-middag i stadshuset på söndagkvällen.

Anmäl dig här: 

https://sthlm-tech-fest-hackathon.confetti.events/

Läs mer om hacket: 

https://www.mynewsdesk.com/se/investstockholm/pressreleases/stockholm-soeker-kvinnliga-hackare-till-vaerldens-stoersta-hackaton-2913776

https://www.breakit.se/artikel/21344/varldens-storsta-hackathon-for-kvinnor-anordnas-i-stockholm

Läs mer om Stockholm Tech Week: 

https://www.investstockholm.com/stockholm-tech-week


Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS är nominerade till det ärofyllda priset Regiostars som belönar Europas mest innovativa regionala projekt.

Regiostars är ett pris som Europeiska kommissionen årligen delar ut till EU-finansierade projekt. Tävlingen belönar lyckade projekt och nya sätt att jobba med regional utveckling. Målet är att inspirera andra regioner och projektledare inom hela Europa.

– I år var det fler bidrag i tävlingen än någonsin och därför är det extra kul att ÖDIS uppmärksammas. Nomineringen är ett kvitto på att vi är starkare tillsammans och att våra gemensamma ansträngningar skapar stor nytta för invånarna, säger Beatrice Sablone, projektledare på Storsthlm.

ÖDIS (Öppna data i Stockholmsregionen) nominerades i kategorin “Promoting digital transformation”, som en av 24 finalister av 199 tävlande. 

De nominerade finalisterna annonserades under en gala på EU Kommissionens huvudkontor i Bryssel i juli, och den 9 oktober utses vinnaren. I samband med att finalisterna annonserades öppnade även en allmän omröstning för ytterligare en kategori “Public Choice”, som nu ligger uppe till 9 september. 

Klicka här för att komma till omröstningen.

Om Regiostars

Regiostars är ett pris som Europeiska kommissionen delar ut till EU-finansierade projekt varje år sedan 2008. Tävlingen belönar lyckade projekt och nya sätt att jobba med regional utveckling. Målet är att inspirera andra regioner och projektledare inom hela Europa. Under 2019 har det kommit in hela 199 bidrag till tävlingen.

Om ÖDIS

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.