Nyheter

19

jun

Betydelsen av Programmet Smart och uppkopplad stad – enligt stadens CDO

I Stockholms stads “Strategi för en smart och uppkopplad stad”, står det att Stockholm ska bli världens smartaste stad. Program Smart och uppkopplad stad, har i uppdrag att realisera strategin samt att stötta stadens övriga verksamheter med finansiering av ytterligare smarta projekt.

Christer Forsberg Philip är stadens CDO och sitter i styrgruppen för programmet. Han menar att en smart stad är en hållbar stad, och att programmet helt enkelt behövs för att kunna bygga ett hållbart Stockholm.

-I grund och botten handlar det om att säkerställa en välfärd på åtminstone den nivån vi  har vant oss vid idag. Ska man tro på utvecklingen så kommer vi få allt svårare att öka eller i värsta fall bibehålla resurserna, därför måste vi jobba smartare i den framtida samhällsbyggnaden.

På den “hårda sidan” i stadens verksamhet, exempelvis inom trafik och stadsbyggnad, kommer ny teknik och digitalisering att vara avgörande för att kostnadseffektivisera, utnyttja ytorna och få till smidiga trafikflöden.

Christer menar att stockholmarna kommer att märka förändringar, om vi går vidare med de första initiativen och breddinför dem. Exempelvis genom ett bättre flöde i trafiken med nya system för smart trafikstyrning.

-Vi kommer aldrig att få bort köerna i Stockholm, men vi ska se till att de uppstår under så korta perioder som möjligt och trafiken inte står still. Ett annat exempel är att belysningen optimeras i olika stadsrum och den kommer också kunna justeras efter stämning, årstid eller högtider. Sedan tillkommer naturligtvis alla andra “smarta” projekt som kommer att synas på olika sätt.

Även i det interna arbetet inom staden kommer det att märkas skillnad.

-Internt kommer det att generera förändrade arbetssätt så att tidsödande manuella rutiner försvinner. Vi kan till exempel hantera service och underhåll smidigare och mer kostnadseffektivt.

Kan stadens medarbetare lägga tiden på annat och hantera fler ärenden utan att öka arbetsbördan, kan en bättre service levereras gentemot stockholmarna.

-En annan stor förhoppning jag har är att vi med satsningen på att öka delad data mellan förvaltningar och bolag, kommer kunna tillgängliggöra information som möjliggör analyser för att förbättra verksamheten till förmån för stadens invånare, säger Christer Forsberg Philip.

0 kommentarer