Nyheter

12

jun

Den smarta staden byggs på tvären

35 olika verksamheter och projekt i Stockholms stad fanns representerade på den första träffen i den nya seminarieserien Mötesplats Smart stad. Över 70 anmälda projektledare och specialister tydde på ett stort intresse, och det blev en intressant eftermiddag i Stokabs fina lokaler.

Mötesplats Smart stad är en ny seminarieserie för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan alla de smart stad-projekt som är igång eller planeras inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. Temat för det första seminariet var samverkan. Hur kan staden organisera arbetet framöver för att optimera samarbete och samverkan och uppnå den smarta staden?

 

Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson inleder med att tala om de utmaningar som staden står inför – en ökande och allt äldre befolkning och begränsade ekonomiska resurser. Anna menar att det krävs innovationer, som i sin tur kräver digital utveckling för att möta stadens utmaningar.

-Det är en förändringsresa som vi behöver göra tillsammans, säger Anna Håkansson.

Hon menar att nu behövs samverkan, mod och stor förståelse för verksamheternas behov.

Veronica Thunholm, tf VD på Stokab beskriver Stokabs 25 åriga arbete med att bygga världens största öppna fibernät. Sverige ligger långt fram som innovativ it-nation och Veronica framhäver vikten av att dela information.  

-Den data som samlas in i en del av staden är nästan garanterat intressant även för en annan del av staden. Den smarta staden byggs på tvären, avslutar hon.

Claes Johannesson, ledare för Programmet Smart och uppkopplad stad och initiativtagare till seminarieserien, berättar om programmet och vikten av samverkan för att förverkliga dess fem prioriterade projekt. Både akademin och näringslivet behövs för att bygga den smarta staden.  

-Strategin för Smart och uppkopplad stad säger att vi ska bidra till samverkan och Mötesplats smart stad är ett sådant initiativ. säger Claes Johannesson.

Alla måste reflektera över samverkan och börja med oss själva; är jag en medspelare eller en motspelare? Hur gör vi när vi drar igång ett projekt och vill samverka, finns det samverkan på nya sätt?

I fikapausen är det tid för speed dating och jag pratar med Karin Bengtsson från stadens testbädd Urban ICT Arena.

-Det är jättespännande att vara här, på riktigt. Det pågår så mycket i staden och detta är ett bra sätt att få en överblick och prata med folk man inte pratat med förut.

Äcen Maya Miltell från Miljöförvaltningen, som är projektledare för ett projekt som heter iWater är positiv till seminariet.

-Det är roligt att möta folk från andra förvaltningar och bolag, som jobbar med helt andra projekt men ändå med precis samma saker. Många känner starkt för frågorna och det ger hopp – det kommer att hända mycket även om vi bara är i startfasen på många håll.

Efter fikapausen är det dags för rundabordssamtal. Deltagarna har blivit indelade i grupper och ombeds att diskutera vilka möjligheter och hinder som finns för samverkan, och hur de i så fall kan överbryggas.

Dagens avslutas med ett panelsamtal  med Johanna Engman, stadens CIO, Stefan Carlson, stadens CTO, Christer Forsberg Philip, stadens CDO samt återigen biträdande stadsdirektör Anna Håkansson och Veronica Thunholm från Stokab.

Panelen diskuterar hur vi måste utveckla it-arkitekturen på nya sätt i och med den digitala utvecklingen, hur vi kan få till strukturer för att tillåtas göra misstag och hur vi kan bli ännu smartare när vi gör upphandlingar.

-Vi jobbar på väldigt bred front mot en smart stad, vi kanske inte ligger längst fram i varje fråga men vi har ett bra helhetstänk, svarar Johanna Engman på frågan om hur smart Stockholm redan är idag. Stefan Carlson fyller i att staden har kompetens, strategi, vilja men att det återstår många viktiga beslut att fatta

Nästa träff i seminarieserien Mötesplats Smart stad är den 27 september och det  kommer att handla om säkerhet i den smarta staden.

0 kommentarer