Nyheter

11

jun

Här får Stockholmskommunernas öppna data-initiativ Guldlänken 2019

Agust Wadström och Beatrice Sablone, projektledare för ÖDIS, tar emot Guldlänken-priset av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS fick på tisdagskvällen ta emot det prestigefyllda digitaliseringspriset Guldlänken av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på SKL:s konferens Offentliga Rummet i Västerås.

Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Vinnova och Regeringskansliet.

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm:

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som inte hade varit möjlig utan en bred förankring över kommungränserna i länet. Förutom att öppna data gynnar både näringslivet och innovationer så är projektet även en katalysator för att skapa ordning och reda bland kommunernas datamängder.

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman:

– ÖDIS är ett unikt regionalt samverkansprojekt och det är väldigt roligt att initiativet belönas med Guldlänken. ÖDIS-samarbetet kommer att bidra till ett ökat utbud av öppna data som kommer att leda till att kommuner och företag i regionen kan skapa nya och bättre tjänster till våra invånare.

0 kommentarer