Nyheter

5

jun

Stockholms regionala öppna data vinner SKL:s pris Guldlänken 2019

Det blir Stockholms regionala öppna data-initiativ ÖDIS som vinner SKL:s stora digitaliseringspris Guldlänken 2019.

– Vi är väldigt glada att ha vunnit Guldlänken. Det betyder mycket att just samverkan var ett av nyckelorden i prismotiveringen. ÖDIS-projektet är ett triple helix-projekt som drivs av företagens, kommunernas och medborgarnas behov i en innovativ samverkan, säger Beatrice Sablone, som tillsammans med Agust Wadström är projektledare för initiativet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen, ÖDIS.

Beatrice Sablone.

– Priset är också ett erkännande till alla kommuner i Stockholmsregionen som deltar i arbetet med att ta fram gemensam öppen data. Senare i år öppnar vi vår nya regionala öppna data-portal och släpper de första gemensamma dataseten, säger Beatrice Sablone.

ÖDIS-projektet är ett gemensamt projekt mellan samtliga 26 Stockholmskommuner som drivs av Stockholms stad i samverkan med StorSthlm. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet är att skapa möjligheter för tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Ödis-projektet arbetar i nära kontakt med näringslivet. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas inom ramen för Ödis-samarbetet sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Ett mål för samarbetet är också att öka mängden öppna data och realtidsdata från kommuner i Stockholmsregionen och öka användningen av öppna data bland utvecklare, företagare och stockholmare.

Ödis öppnar en gemensam regional portal för öppna data under 2019. Möjliga data som regionens kommuner inledningsvis kan tillhandahållas är data om regionens skolor, öppna data om regionens laddstolpar för elbilar samt öppna data om stockholmskommunernas snöröjning.

SKL:s digitaliseringspris Guldlänken har delats ut sedan 1999 för att lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i svenska offentlig verksamhet.

Agust Wadström.

–  Vi vill också tacka Christer Philip-Forsberg, biträdande IT-direktör i Stockholms stad. Det var han som kom på projektet och såg till att det startade – och tryckte på att just företagens involvering var en av hörnstenarna. Att medborgarnas användning av data och företagens behov av data är lika viktiga som att arbeta med att göra kommuners öppna data tillgängligt gör ju vårt projekt unikt, säger ÖDIS projektledare Agust Wadström.

Här är hela prismotiveringen för att tilldela ÖDIS-projektet Guldlänken 2019:

”Projektet ÖDIS är ett gott exempel på hur vi kan utveckla en smartare välfärd, som innefattar nya arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. ÖDIS har med hjälp av digitaliseringens möjligheter och med ett arbetssätt som utgår från efterfrågan och behov öppnat upp offentlig data.

De får vidare utmärkelsen för dess omfattande samverkan i en stor geografisk region där kommunförbundets medlemmar, invånare och näringsliv arbetat tillsammans. ÖDIS har ett prisvärt helhetsperspektiv med både regionalt och nationellt fokus som gör att lösningar och lärdomar kan spridas vidare samt ett inspirerande innovativt angreppssätt i hur projektet ska leda till användning av öppna data för ökad tillväxt i hela Stockholmsområdet.

ÖDIS är ett projekt som går före, som visar och bevisar kraften i att ha mod, behovet av färdledande kommuner, förbund eller regioner och allt som är möjligt när vi samverkar för att lösa morgondagens utmaningar med dagens alla möjligheter.”

Läs mer om Ödis

SKL:s pressmeddelande om Guldlänken-priset

 

0 kommentarer