Nyheter

4

apr

Stockholm Data Parks lägger grunden för mer datacentervärme i fjärrvärmenätet

Stockholm Data Parks lägger grunden för att fler lägenheter i Stockholm i framtiden få sin uppvärmning från återvunnen överskottsvärme från datacenter. Nu lanseras fler skräddarsydda ”datacenter-tomter” i anslutning till Stockholms Exergis fjärrvärmeverk i Brista.

Allt är förberett från start för de datacenter som väljer att etablera sig på de nya datacenter-siterna i Brista. Anslutningar finns på plats för att återvinna överskottsvärme från datacentren i Stockholms fjärrvärmenät. Och datacentren får betalt den överskottsvärme som återvinns.

Stockholm Data Parks är ett samarbete mellan Stockholm Exergi där Stockholms stad är hälftenägare, Stokab och elnätsbolaget Ellevio. Samarbetet tar sikte på att underlätta för datacenter som vill etablera sig i Stockholm – och erbjuda ett affärskoncept för att återvinna de stora mängder överskottsvärme som datacentren genererar.

Sedan tidigare har Stockholm Data Park tagit fram skräddarsydda datacenter-siter med förberedd infrastruktur för el, fiber och värmeåtervinning i bland annat Kista och Skarpnäck. Men de nya datacenter-siterna i Brista dimensioneras även för de riktigt stora datacentren.

Redan från start kommer de nya siterna i Brista att klara datacenter på 20 Megawatt. År 2022 kommer elkapaciteten att vara utbyggd för att klara stora datacenters på 30 Megawatt. Därefter är det möjligt att vid behov bygga ut kapaciteten för att klara datacenters på totalt 100 Megawatt före 2030.

Alla som suttit och jobbat med en laptop i knät vet att elektroniken i en vanlig liten dator kan producera förvånande mycket värmeenergi. Då är det lätt att föreställa sig vilka enorma mängder överskottsvärme som genereras i ett storskaligt datacenter.

Stockholm Data Park tidigt ute med utveckla ett färdigt koncept för att återvinna överskottsvärmen från datacenter i Stockholms fjärrvärmenät för vidare transport till värmeelementen i Stockholms lägenheter.

De kontrakt som Stockholm Exergi har datacenterföretag idag beräknas motsvara 3,5 procent av totala värmebehovet i fjärrvärmenät. Målsättningen är dock att överskottsvärme från datacenter på sikt ska stå för tio procent av värmeenergin i Stockholms fjärrvärmenät.

0 kommentarer