Aktuellt

2019

april

I slutet av förra veckan avslutades den PoC som genomförts inom ramen för projekt Smarta lås i Stockholms stad tillsammans med ett antal lås-, telekom- och IT-leverantörer. Syftet har varit att öka kunskapen kring en möjlig central låsplattform.

En PoC (proof of concept) är en metod för att i ett tidigt skede utvärdera en idé. I detta fall kring stadens kommande införande av smarta lås som ska ge rätt person, rätt behörighet, till rätt utrymme, i rätt tid.

Ingen process är den andra lik i stadens skilda verksamheter. Det kan handla om att hemtjänsten behöver komma in hos ett stort antal brukare varje dag, eller att miljöarbetare ska komma in i en fastighetsägares soprum med hjälp av smarta lås. Fastighetsägare kan behöva släppa in olika entreprenörer för uppdrag och vi invånare kan också vilja ta emot olika former av leveranser i hemmet.

Inom arbetet med PoC central låsplattform fick leverantörerna i uppgift att bryta ner visioner och mål kring en central låsplattform till konkreta lösningsförslag, som de kunde presentera först för projektet och sedan kort även för andra leverantörer under slutmötet.

Förutom representanter från Stockholms stads verksamheter och från leverantörer har också forskare varit med i arbetet med PoC:en.

-Det här är ett unikt projekt där Sveriges kompetens kring smarta lås samlas och bidrar till utvecklingen av nya idéer och framtida lösningar. För oss forskare har det varit mycket givande att se hur praktiker tänker kring smart låsteknik, plattformar och samverkan mellan organisationer, säger Martin Henkel, forskare på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet (DSV).

Många intressanta spår presenteras under slutmötet, bland annat om staden ska ta ett centralt ägarskap kring plattformen i form av en övergripande lösning, eller snarare ingå som en viktig aktör i en förmedlande lösning som fungerar som ett ekosystem. En knäckfråga som diskuterades var hur stadens verksamheter ska komma in i de 90% av fastigheterna som ägs av andra aktörer.

Arbetssättet kring PoC:en har varit uppskattat av alla medverkande. Det har gett leverantörerna en bredare förståelse för vad stockholmarna och stadens egna verksamheter faktiskt har för behov gällande lås och passage.

-När företag möter användare kan användarnas behov och mål få bli ledstjärnan i utvecklingen, säger Åke Rydgren, från leverantören Tunstall.

Flera av leverantörerna har berättat att de har hittat varandra genom detta projekt, och flera säger att de till och med påbörjat samarbeten. Det är naturligtvis väldigt roligt, och verkligen en positiv bieffekt av den här delen i projektet, säger Gunilla Gruvegård, projektledare.

Hon är glad över att inblandade parter har tagit lärdom av varandra eftersom det är en marknad i så snabb förändring.

-Jag tycker att det här har varit fantastiskt kul. Vi har fått till det berömda trippel helix- samarbetet mellan staden som offentlig verksamhet, näringslivet och akademin, och skapat tidiga win-win för alla, avslutar Gunilla Gruvegård.

Kategori:Okategoriserade

Magnuz Engardt och Christer Johansson på miljöförvaltningens avdelning SLB-analys.

Om ett drygt år får Stockholms astmatiker ett nytt kraftfullt verktyg i sin hand. Miljöförvaltningen utvecklar just nu en app med fyradygnsprognoser för luftföroreningar i Stockholmsluften.

De detaljerade prognoserna kommer att visa luftföroreningsläget nästan ner på kvartersnivå.

– Vi är just nu inne i en testfas där vi utvärderar själva prognosmetoden och användbarheten med hjälp av en försöksgrupp med astmatiker, säger Magnuz Engardt, miljöutredare och meteorolog på miljöförvaltningens avdelning SLB-analys som analyserar luftkvalitet i Stockholms stad.

Luftkvalitetskarta för centrala Stockholm.

 

Nästa steg tas nästa år då själva appen tas fram för att presentera de nya luftkvalitetsprognoserna. Den kommande appen är ett av projekten som finansieras inom ramen för Stockholms smart stad-strategi.

– Det vi arbetar med i det här projektet är att automatisera stadens luftkvalitetsprognoser och presentera dem i en mobilapp. Det handlar geografiskt högupplösta prognoser som sträcker sig över fyra dygn och som även väger in faktorer som björkpollen och påverkan från europeiska luftföroreningar. Detta är något som inte gjorts tidigare, berättar Magnuz Engardt.

Täckningsområde för fyradygnsprognoser.

 

Förutom superlokala fyradygnprognoser för Stockholm ner till en geografisk noggrannhet på 100 meter, kommer appen att innehålla en ytterligare en viktig nyhet. Istället för att bara redovisa koncentration av olika luftföroreningar i Stockholmsluften presenteras luftkvalitetsprognoserna istället i form av ett speciellt hälsorisk-index.

Detta index – Air Quality Health Index, AQHI – är direkt kopplat till de hälsorisker som olika nivåer av luftföroreningar kan innebära för exempelvis astmatiker. Hälsoriskindexet bygger på att forskare jämfört hur antalet astmarelaterade akutbesök i sjukvården påverkats av luftföroreningsnivåerna vid samma tidpunkt.

– Det är ett objektivt och mer lättförståeligt mått på hur allvarlig den sammantagna luftföroreningssituationen är för exempelvis en astmatiker, säger Magnuz Engardt.

– Men vi har även flera andra idéer kring appens funktioner. Vi vill exempelvis att den ska kunna fungera som en personlig hälsodagbok för användaren. Vi vill också att man visuellt ska kunna se prognoserna för olika delar av Stockholm på kartor, tillägger han.

Den nya prognosappen kommer att innebära en ordentlig förbättring för alla som vill hålla koll på luftkvaliteten i olika delar av Stockholm.

Prognosen på SLB-analys hemsida.

 

Idag finns en enklare prognostjänst på SLB-analys hemsida. Den ger en generaliserad luftföroreningsprognos för ett dygn framåt och gäller gatumiljön i hela innerstaden. På europeisk nivå finns en avancerad prognostjänst som heter CAMS. Den ger prognoser för fyra dygn framåt för luftföroreningar i hela Europa.

–  Men CAMS-prognoserna är tyvärr inte alls tillräckligt geografiskt detaljerade för att kunna säga något om hur förorenad luften är på enskilda adresser i Stockholm, säger Magnuz Engardt.

För pollen finns generaliserade endygnsprognoser som gäller för hela Stockholm på Naturhistoriska Riksmuseets sajt Pollenrapporten.se.

CAMS europeiska luftföroreningsprognos.

 

Data från samtliga dessa prognostjänster ingår även som byggstenar i de nya fyradygnsprognoserna som utvecklas för den kommande Stockholmsappen.

Men sedan tillkommer även en mängd andra data. Exempelvis data från en rad mätstationer runt om i Stockholm som registrerar luftföroreningar och vägbanornas fuktighet. Och inte minst väderprognoser.

– Våra luftkvalitetsprognoser påverkas starkt av hur väderprognoserna ser ut, förklarar Magnuz Engardt.

När det regnar sjunker exempelvis koncentrationerna av slitagepartiklar från vägtrafiken kraftigt (PM10-partiklar – se faktaruta nedan). Även vindriktningen kan påverka luftföroreningsläget i Stockholm rejält. Sydostlig vind kan exempelvis öka inflödet av sot och andra småpartiklar frånluftföroreningar i Östeuropa.

Men sett som helhet är det trafiken som är den viktigaste faktorn bakom luftföroreningar i Stockholm, berättar Christer Johansson, som både arbetar på miljöförvaltningens SLB-analys men också är professor på institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

– Den stora källan till luftföroreningar i Stockholm är trafiken. Vi har få utsläpp från industrier i Stockholm, så här är det dubbdäck och dieselavgaser som är de stora luftföroreningskällorna, säger Christer Johansson.

 

Här är luftföroreningarna som ingår i de kommande fyradygnsprognoserna:

PM10: Partiklar som är upp till en hundradels millimeter i storlek. Handlar i huvudsak om slitagepartiklar från vägtrafiken – partiklar från däck, bromsar och själva vägbanan. Koncentrationerna av PM10-partiklar är som högst nu på våren när gatorna torkar upp och det vägdamm som samlats i snö och väta under vintern frigörs och virvlar upp i luften. Dubbdäck genererar många gånger fler PM10-partiklar än odubbade däck.

PM10-partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. Höga koncentrationer av PM10-partiklar i luften orsakar ökade besvär för astmatiker och kan dessutom orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.

-PM10-halterna har sjunkit stadigt i Stockholm sedan millennieskiftet. Nu ligger vi under gränsvärdet. Det beror på faktorer som lokala dubbdäcksförbud och att vi binder vägdammet genom att vattna vägbanor med fuktbevarande lösningar. Samtidigt har nivåerna i övriga Europa också sjunkit, vilket påverkat luftkvaliteten även i Stockholm, berättar Christer Johansson, på miljöförvaltningens avdelning för luftanalyser.

Kväveoxider (NOx): Kommer från i huvudsak från motorfordonens avgaser, främst dieselfordon. Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna. Personer med astma är särskilt utsatta.

Marknära ozon: Högst koncentrationer i luften under våren och försommaren. Irritation och effekter på lungfunktionen särskilt hos astmatiker vid förhöjda koncentrationer.

Björkpollen: Kan orsaka astma- och allergiproblem. I sydligaste Sverige börjar björkens blomning normalt i senare delen av april och avslutas i norra Sverige kring månadsskiftet juni-juli.

Den 9 och 10 april var Googles Digitalakademi i Tensta. Under två dagar öppnade de upp för kostnadsfria utbildningar för att höja stockholmarnas digitala kompetens.

Digitalakademin började som en onlineplattform i ett samarbete mellan Google, Almi och Arbetsförmedlingen. Under förra året öppnade de upp en pop-up lokal i centrala Stockholm i samarbete med Stockholms stad. Nu är de på turné i Sverige, och ett av åtta stopp var i Tensta där de intog Tech Tenstas lokaler.

På tisdagsmorgonen invigdes evenemanget av Googles Sverigeschef Anna Wikland. Hon pratade om att vi behöver rusta oss med digital kompetens för att klara den framtid vi står inför.

Även staden representerades tungt i form av finansborgarråd Anna König-Jerlmyr, Ole-Jörgen Persson, ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd och it-direktör Johanna Engman.

Första passet på Digitalakademin var en frågestund med Ishtar Touailat, hon kallas för Sveriges nya it-kvinna och jobbar som innovationschef på Tieto. Hon har själv en bakgrund i Tensta och berättade om hur hon tagit sig fram genom livet, utan att ha de bästa förutsättningar.

Ishtars föreläsning följdes av en rad olika utbildningar med Googles digitala coacher. Alltifrån “så bygger du ditt personliga varumärke online”, till “webbanalys”, “sökmotorsmarknadsföring” och “håll dig säker online”.

Även Tech Tensta höll i en workshop, med inriktning på Youtube och bygger upp en kanal samt jobbar med annonsering där.

Utbildningarna riktar sig specifikt mot studenter, arbetssökande och småföretagare. Nyfikna besökare i alla åldrar fanns på plats i tech Tenstas lokaler under de två dagarna. Vissa kom bara för att få personlig rådgivning av de digitala coacherna över en kopp kaffe, andra deltog i alla kurser och vissa hade anmält sig till kurser i något specifikt ämne.

Missade du Google Digitalakademins besök i Tensta så kan du fortfarande gå utbildningarna online här.

 

Drygt 58 000 nedladdningar under första året. Genomslaget för mobilversionen av Trafik Stockholms trafikinformationstjänst Trafiken.nu har gått över förväntan.

Appen var efterlängtad av stockholmsbilisterna, konstaterar Joakim Barkman, projektledare för Trafiken.nu på Trafikverket.

– Användarna hör av sig med massor av idéer och förslag på hur appen kan vidareutvecklas, berättar han.

Trafiken.nu-appen finns både i en Stockholms- och en Göteborgsversion. Under sitt första år har Stockholmsversionen laddats ner totalt drygt 58 000 gånger.

Appen har under det sitt första år vidareutvecklats och förbättrats i flera nya versioner. Den senaste, som släpptes så sent som härom dagen, innehåller bland annat en vidareutveckling av hur avstängda vägar presenteras i appen.

– I nästa version kommer även en förbättrad presentation av restidsinformation, säger Joakim Barkman, som även flaggar för att användargränssnitten i appen kommer vidareutvecklas ytterligare i kommande versioner.

Trafikinformationsappen matas dygnet runt med den senaste kvalitetsgranskade trafikinformationen direkt från Trafik Stockholm dygnet runt-bemannade vägtrafikledningscentral i Kristineberg. Trafik Stockholm drivs av Stockholms stad, Trafikverket och Nacka kommun.

I appen kan användarna få en snabb överblick av det aktuella trafikläget på de körsträckor som lagts in för bevakning. Appen ger också tillgång till livebilder från över 300 trafikkameror. Det går även att få push-notiser till mobilen när det inträffar störningar på de körsträckor man lagt in för bevakning.

Vid riktigt allvarliga trafikstörningar som kan påverka trafiken i hela Stockholm kan Trafik Stockholm skicka ut pushnotiser till samtliga som användare av Trafiken.nu-tjänsten. Senaste gången det skedde var när gastankarna på en SL-buss exploderade och fattade eld vid infarten till Klaratunneln i Stockholms city 10 mars.  Meddelandet nådde ut till 53 000 användare och öppnades aktivt av 17 000 användare, berättar Joakim Barkman.

Med appen Trafiken.nu får du:

* snabb överblick över trafikläget med aktuell köinformation och eventuella störningar som olyckor, hinder, broöpping, sprängnings- och vägarbeten. Störningarna visas på kartor och i listor i appen.

* tillgång till livebilder från drygt 300 trafikkameror.

* information vid större händelser som påverkar trafiken i hela regionen.

* möjlighet att prenumerera på notiser i de områden du reser i och få meddelande om störningar och trafikhändelser som kan komma att påverka din resa.


Tomas Green, låsexpert, och Gunilla Gruvegård, projektledare Smarta lås i Stockholms stad framför testtavlorna som används i projektet.

Lås och passage är en viktig del i en smart och uppkopplad stad. Men vad menas egentligen med smarta lås? Tillsammans med ett antal lås-, telekom- och IT-leverantörer genomför Stockholms stad just nu en så kallad PoC vid Urban ICT Arena i syfte att öka förståelsen från olika perspektiv.

Nyckeladministration är kostsamt och utrymmeskrävande, fysiska nycklar kan förloras eller stjälas och det går inte heller att kontrollera vem som passerar en dörr och när. Med ett smart lås kan man t ex jobba med tidsstyrning och schemalägga tillträdet till en dörr efter behov. Dessutom minskar miljöpåverkan genom färre transporter.

Som en del i projektet Smarta lås i Stockholms stad genomförs just nu en så kallad Proof of Concept (PoC). Syftet med PoC:en är både att få kunskap om hur ett antal lås-, telekom- och IT-leverantörer ser på utvecklingen av lås och plattformar och att dela med oss av stadens behov inom detta område.

Vid testbädden Urban ICT Arena i Kista har det sedan några veckor tillbaka funnits testtavlor med exempel på de låslösningar som finns i Stockholm idag. Där har de leverantörer som vill, kunnat testa och fundera på nya smartare lösningar. Leverantörerna har också fått utgå från ett antal användningsfall, för att bättre förstå komplexiteten i stadens breda verksamhet.

-Det är intressant att ta del av leverantörernas tankar om hur hela infrastrukturen för smarta lås utvecklas. Vi har fått många kloka inspel och idéer som vi tar med oss. När vi samarbetar så här, offentlig verksamhet, marknaden och akademin, får alla en bättre grund att stå på, säger Gunilla Gruvegård, projektledare för projekt Smarta lås i Stockholms stad.

Frågor som projektet vill ha svar på är: Hur kan en teknisk lösning smarta lås se ut på kort och lång sikt? Hur kan data delas? Hur garanteras säkerheten? Hur kan en affärsmodell se ut?

Ett antal lås-, telekom- och IT-leverantörer har bjudits in för att hålla en presentation på en och en halv timme, med valfritt upplägg och har därför olika fokus på sina dragningar.

De som lyssnar till leverantörernas presentationer är projektgruppens deltagare från olika verksamhetsområden i staden. En person från Stockholm Vatten och Avfall ställer många frågor om hur avfallshanteringen sköts med föreslagen lösning. Representant från Micasa Fastigheter lyssnar utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Med under dessa dagar är också forskare från Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Tomas Green sitter med i projektet som låsexpert, och han är positiv till arbetssättet.

– Vi får en problembild från olika perspektiv, vilket ger oss en förståelse för marknaden inte bara utifrån här och nu utan också utifrån vart vi är på väg, säger Tomas Green.

Den 25 april avslutas PoC:en med en slutpresentation för alla deltagare. Då kommer de viktigaste lärdomarna från arbetet att diskuteras.

-Det är viktigt att vi framtidssäkrar för att kunna hantera sådant som stockholmarna och staden kommer att efterfråga även på sikt, avslutar Gunilla Gruvegård.

Projektet för ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen, Ödis, har marknadsfört regionens öppna data på Sweden Demo Day. Här rapporterar Ödis projektledare Beatrice Sablone om evenemanget:

Inom projektet Ödis – Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen – har vi bland annat fokus på de små och medelstora företagens behov av kommunal öppna Data. Vad passar då inte bättre än att mingla och berätta om Ödis på Sweden Demo Day som hölls den 4 april på Stockholmsmässan.

Sweden Demo Day är en stor un-conference för startups, investerare och företag på den digitala arenan där ca 3 000 entreprenörer, investerare, media och andra intressenter deltog.

Entreprenörer fick göra en Brown-paper pitch, och även en pitch-tävling från scenen. Det var många spännande företag pitchade inför investerare och andra intresserade. Det var nästan så man kunde ta på entreprenörsandan i luften.

Jag och två av mina team Ödis-kollegor, Agust Wadström och Johan Treutiger, gick runt och pratade med alla entreprenörer som vi såg hade ett möjligt behov av kommunal data.

Vi fick många bra kontakter som vi hoppas kunna arbeta vidare med.

Och ännu mer spännande blir det när vi inom kort lanserar vår Challenge på https://challengesgov.se/ . Det är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation.

Där publiceras aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan. Så är du intresserad av att rädda världen med hjälp av Öppna Data – intresseanmäl genast.

Vi kommer skriva mer om vår Challenge när den är lanserad.

Projektet för ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen, Ödis, har marknadsfört regionens öppna data på Sweden Demo Day. Här rapporterar Ödis projektledare Beatrice Sablone om evenemanget:

Inom projektet Ödis – Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen – har vi bland annat fokus på de små och medelstora företagens behov av kommunal öppna Data. Vad passar då inte bättre än att mingla och berätta om Ödis på Sweden Demo Day som hölls den 4 april på Stockholmsmässan.

Sweden Demo Day är en stor un-conference för startups, investerare och företag på den digitala arenan där ca 3 000 entreprenörer, investerare, media och andra intressenter deltog.

Entreprenörer fick göra en Brown-paper pitch, och även en pitch-tävling från scenen. Det var många spännande företag pitchade inför investerare och andra intresserade. Det var nästan så man kunde ta på entreprenörsandan i luften.

Jag och två av mina team Ödis-kollegor, Agust Wadström och Johan Treutiger, gick runt och pratade med alla entreprenörer som vi såg hade ett möjligt behov av kommunal data.

Vi fick många bra kontakter som vi hoppas kunna arbeta vidare med.

Och ännu mer spännande blir det när vi inom kort lanserar vår Challenge på https://challengesgov.se/ . Det är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation.

Där publiceras aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan. Så är du intresserad av att rädda världen med hjälp av Öppna Data – intresseanmäl genast.

Vi kommer skriva mer om vår Challenge när den är lanserad.

Drygt 58 000 nedladdningar under första året. Genomslaget för appversionen av Trafik Stockholms trafikinformationstjänst Trafiken.nu har gått över förväntan.

Appen var efterlängtad av stockholmsbilisterna, konstaterar Joakim Barkman, projektledare för Trafiken.nu på Trafikverket.

– Användarna hör av sig med massor av idéer och förslag på hur appen kan vidareutvecklas, berättar han.

Trafiken.nu-appen finns både i en Stockholms- och en Göteborgsversion. Under sitt första år har Stockholmsversionen laddats ner totalt drygt 58 000 gånger.

Appen har under det sitt första år vidareutvecklats och förbättrats i flera nya versioner. Den senaste, som släpptes så sent som härom dagen, innehåller bland annat en vidareutveckling av hur avstängda vägar presenteras i appen.

– I nästa version kommer även en förbättrad presentation av restidsinformation, säger Joakim Barkman, som även flaggar för att användargränssnitten i appen kommer vidareutvecklas ytterligare i kommande versioner.

Trafikinformationsappen matas dygnet runt med den senaste kvalitetsgranskade trafikinformationen direkt från Trafik Stockholm dygnet runt-bemannade vägtrafikledningscentral i Kristineberg. Trafik Stockholm drivs av Stockholms stad, Trafikverket och Nacka kommun.

I appen kan användarna få en snabb överblick av det aktuella trafikläget på de körsträckor som lagts in för bevakning. Appen ger också tillgång till livebilder från över 300 trafikkameror. Det går även att få push-notiser till mobilen när det inträffar störningar på de körsträckor man lagt in för bevakning.

Vid riktigt allvarliga trafikstörningar som kan påverka trafiken i hela Stockholm kan Trafik Stockholm skicka ut pushnotiser till samtliga som användare av Trafiken.nu-tjänsten. Senaste gången det skedde var när gastankarna på en SL-buss exploderade och fattade eld vid infarten till Klaratunneln i Stockholms city 10 mars.  Meddelandet nådde ut till 53 000 användare och öppnades aktivt av 17 000 användare, berättar Joakim Barkman.

Med appen Trafiken.nu får du:

* snabb överblick över trafikläget med aktuell köinformation och eventuella störningar som olyckor, hinder, broöpping, sprängnings- och vägarbeten. Störningarna visas på kartor och i listor i appen.

* tillgång till livebilder från drygt 300 trafikkameror.

* information vid större händelser som påverkar trafiken i hela regionen.

* möjlighet att prenumerera på notiser i de områden du reser i och få meddelande om störningar och trafikhändelser som kan komma att påverka din resa.


Anna Eriksson, generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG, vill gärna hitta samverksmöjligheter med Stockholms stad.

– Samarbeten med Stockholm är viktigt. Det handlar mycket om att dela med sig och att jobba tillsammans, säger hon.

På torsdagen besökte hon avdelningen för finans och digital utveckling och berättade om verksamheten på den nystartade digitaliseringsmyndigheten med bas i Sundsvall.

DIGG har fått en rad olika regeringsuppdrag på sitt bord – allt ifrån e-legitimationer, webbtillgänglighetsdirektiv och öppna data till frågor om nationella standarder samt samordning och styrning av nationella digital infrastrukturen.

Anna Eriksson återkom flera gånger till den stora potentialen i myndigheternas dataresurser. Det blir en allt viktigare drivfjäder i den framtida digitaliseringsutvecklingen, menade hon.

– Jag tror att informationsförvaltare kan bli en yrkestitel som går mot en renässans i många kommuner. Tänk bara när all sensordata kommer in i systemen. Vad ska sparas och var ska allt data ta vägen?

Stockholms stads it-direktör Johanna Engman tackar Anna Eriksson efter presentationen om DIGG:s verksamhet.

Grundskolan Nya Elementar i Bromma ser sig själva lite som ett lok. De tuffar på i full fart och bereder väg för resten av stadens skolor att haka på resan – mot en undervisning som tar stöd av digitala hjälpmedel.

Lokföraren heter Stojanka Drinic, och är biträdande rektor. Hon menar att stora förändringar sker i samhället, medan undervisningen i skolan har sett likadan ut länge.

-Det duger inte längre. Vi måste skapa meningsfulla sammanhang, där eleverna känner att de gör skillnad. De måste förberedas för den verklighet som väntar, vi är måna om att ge dem en bra utgångspunkt.

Nya Elementar jobbar till stor del med digitala läromedel och de ställer höga krav på leverantörer att utveckla sina produkter.

De använder bland annat AI-baserad screening för att tidigt upptäcka elevers läs- och skrivsvårigheter, samt ett AI-verktyg som anpassar matteundervisning efter respektive elevs nivå.

-För det första är det tidsbesparande, kan ett AI hjälpa oss att snabbare analysera elevers förmåga att läsa, skriva eller räkna matte så få vi istället mer tid för eleven, säger Louise Brunnander, speciallärare på Nya Elementar.

Det gör också att undervisningen kan anpassas efter elevernas specifika behov, vilket är bra för alla – oavsett om man ligger över eller under snittet.

-Ingen behöver sticka ut, det är inte konstigt ifall vissa elever lyssnar på en bok i hörlurar istället för att läsa den, säger Susanne Lennström, även hon specialpedagog på Nya Elementar.

Nya Elementar tar just nu fram en app där elever får checka in hur de mår varje dag.

-Man får klicka på en röd, gul eller grön gubbe, beroende på hur de mår för tillfället. Tanken är att man ska kunna se samband mellan elevers mående och situation i skolan. Direkt från appen kan man fylla i om man vill prata med någon, och elevhälsa, skolledning och mentorer kan kontaktas.

Många positiva saker kommer ur de nya arbetssätten. Både Stojanka, Louise och Susanne är rörande överens om att det är något speciellt med arbetssättet på skolan. Ryktet har spridits och ansökningarna ligger på kö. Nu vill de inspirera andra att göra samma sak. Att våga! Och de tror att det handlar mycket om ledarskap.

-Vi tar alla tillfällen vi kan för workshops, vi väntar inte på studiedagar. Vi kör några timmar här och där under arbetsåret, berättar Stojanka Drinic.

I veckan är Nya Elementar aktuella på flera håll. Dels föreläser de på SETT-mässan och dels tar de över instagram-kontot ”When you are lärare” som drivs av Utbildningsförvaltningen. De välkomnar även studiebesök från andra skolor!

Stockholms stad genomför just nu en stor utbildningsinsats för att öka inslaget av digitala pedagogiska verktyg inom den kommunala vuxenutbildningen. Drygt 200 lärare och skolledare berörs av utbildningssatsningen som sträcker sig över en tvåårsperiod.

I år ligger fokus i den tvååriga utbildningssatsningen på digitaliserade pedagogiska arbetsmetoder. Under nästa år kommer fokus att flyttas till utbildning på specifika program och applikationer.

Det berättar Marcus Meyer, projektkoordinator på Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning. Tillsammans med projektledare Sophia Nyzelius arbetar han med utbildningssatsningen Vux 2.0.

Utbildningssatsningen drivs av arbetsmarknadsförvaltningen och har tilldelats medel från EU-organet Europeiska socialfonden, ESF.

Länk: kolla också in Vux 2.0-bloggen

Målet är att ge lärare och skolledare i den kommunala vuxenutbildningen möjlighet till kompetensutveckling inom digitalisering. Målet är också att detta i sin tur ska ge förbättrade förutsättningar för pedagogerna i vuxenutbildningen att fortlöpande utvärdera och använda digital teknik i undervisningen.

Utbildningspaketet innehåller även en genomgång av forskningsläget när det digitalisering inom undervisning och hur detta påverkar lärandet. Inom ramen för utbildningen kommer man också att undersöka hur digitala pedagogiska verktyg kan bidra med nya arbetssätt och metoder för att individualisera undervisningen.

Totalt omfattas 200 lärare och skolledare inom den kommunala vuxenutbildningen på nio skolor som drivs i stadens regi.

– Rektorerna har redan haft sin första utbildningsomgång, säger Marcus Meyer.

Här är ett par ämnen som ingår i utbildningspaketet för lärare:

* Kollegialt lärande där deltagarna bland annat arbetar med att skapa och dela i Office 365.

* Multimodala uttrycksformer – handlar bland annat om att hitta former för att arbeta mer med film, ljud och bild i undervisningen.

* Bedömning för lärande – om hur digitala resurser kan stötta lärarna i arbetet med bedömning av lärande.

* Blended Learning -handlar om att utveckla pedagogiska arbetsmetoder med hjälp av digitala verktyg.

* Digital didaktisk design – genomgång av forskning om vad som krävs för att designa lärsituationer i en digital kontext.

* Språkutvecklande arbetssätt – hur digitala verktyg kan användas för att arbeta med språkutveckling.