Nyheter

23

jan

Hur kan digitala verktyg öka kvaliteten i äldrevården?

Under mässan för Välfärdsteknologi i Kista 22-23 januari finns Stockholms stad representerade i programmet. Mårten Lindskog och Annica Dominius från stadens äldreförvaltning pratar om hur de testat digitala hjälpmedel för stadens äldre.

-Självklart började vi med att gå till de som ska använda de digitala hjälpmedlen , inledde Mårten Lindskog. Vi kom fram till att två nyttor står i fokus för att skapa en meningsfull tillvaro- stimulans och relationer.

Med stimulans menar man att den äldre ska få vara aktiv, utvecklas, känna valfrihet och trivsel. Med relationer handlar det om att möjliggöra möten och dialog.

Fiktiva brukarprofiler togs fram i samverkan med personal, boende och anhöriga för att förstå se olika människornas behov i olika situationer.

-Utgångspunkten i arbetet var; vad gör man idag och hur kan vi stimulera det digitalt? Ytterligare arbetsbörda i aktiviteterna är svårt att få till, då personalen är pressad redan som det är, berättar Annica Dominius.

Sju digitala stöd valdes ut och testades i liten skala. Det handlade bland annat om att köpa in surfplattor för att tillgängliggöra Stockholmskällans digitala fotoarkiv, för att ladda ner SVT-play och ordna videosamtal med de boendes nära och kära. Det innebar även inköp av robotkatter och VR-glasögon.

Genom piloten kom man även fram till ett antal grundfaktorer som måste finnas på plats för att kunna implementera de digitala verktygen. Dessa var tillgång till utrustning och avtal, infrastruktur som t.ex. wifi, samt resurser och engagerad personal.

Under 2019 implementeras de digitala verktygen i hela Stockholms stad, med Soheil Madjidian som projektledare. Han presenterar sig på scenen och berättar att han är taggad på sitt kommande uppdrag:

-Det finns stora utmaningar men också otroliga drivkrafter bland chefer och ledare, säger Soheil Madjidian.

All information om Stockholms stads test finns på dela digitalt.

 

0 kommentarer