Nyheter

14

dec

Ut med beslutskraften; så arbetar Mats Pettersson för att vara en digital ledare

Att vara med och bygga den kunskapsintensiva organisationen, det är Mats mål. Han är en av de digitala ledarna inom staden som vill stötta digital transformation, genom agila arbetssätt, självledarskap och att delegera beslutskraft.

-Vi måste samverka inom staden, och nyttja kraften i vår organisation. Vi jobbar ju med liknande processer och måste nå fram till varandra. Det är det som driver mig! Säger Mats Pettersson.

Genom att skapa arenor för möten och erfarenhetsutbyten, både fysiska och digitala, tror han att man kan hjälpa staden med sin förflyttning inom digitalisering. Mats Pettersson menar att vi måste dra nytta av stadens storlek  och värdet av att vi har gemensamma begrepp och arbetssätt.

Han är själv med och arbetar fram stadens förvaltningsriktlinjer, F-Guide, som bidrar till just detta – en guide för hur vi bedriver förvaltning, men det gäller även hur vi driver projekt eller jobbar med test, release, change, incident och problem..

-Kan vi enas så blir det lättare att prata med varandra över gränserna, menar Mats Pettersson.

Om sitt eget ledarskap så anser han att hans viktigaste uppgift är att få andra att lyckas. Han tror att det görs genom att beslutskraften flyttas utåt i organisationen, så att medarbetare känner ägandeskap för sina egna frågor.

I Stockholms stads nya budget står det att vi ska tillämpa “ett modernt ledarskap baserat på tillit präglat av en öppen och tillåtande kultur”, påpekar han.

– Vi kan inte tackla de komplexa utmaningar vi står inför med gamla synsätt på ledarskap. Att det står i budgeten är ett tecken på detta, säger Mats Pettersson och menar att digitaliseringen har förändrat kulturen på många arbetsplatser.

Inte minst på stadsledningskontoret, där han själv jobbar med verksamhetsutveckling och förvaltning inom it och digitalisering. När han kom till staden tidigare i våras, var han ny inom offentlig förvaltning. Han lockades av storskaligheten och spännvidden i stadens verksamhet – och fokuset  på medborgarnytta. Han betonar att det vi gör bidrar till ett bättre samhälle, man får inte glömma syftet med det man gör.

-Komplexiteten är spännande, hela den tekniska förflyttningen och den digitala mognaden. Det är roligt att få vara med på den resan. Det kommer att hända! Kanske inte imorgon men det är dit vi är på väg, säger Mats Pettersson.

Han lockades även av att få arbeta med digital transformation, vilket han menar handlar mer om förändrade beteenden, än om it-lösningar. Även om Mats har ett stort intresse även kring it.

-På 80-talet var jag utvecklare, nu rekreationsprogrammerar jag när jag har tid, men jag gillar att förstå tekniken, avslutar Mats Pettersson.

0 kommentarer