Aktuellt

2018

december

Här mäts gångtrafiken. De sju röda prickarna visar de nya 3D-baserade mätsensorerna som trafikkontoret testar. De blå prickarna är enklare gångtrafikmätare som sitter i reklamskyltar.

Det blir allt viktigare att mäta även hur trafikströmmar av fotgängare rör sig genom staden i realtid.

Nu testar trafikkontoret en ny typ av 3D-baserad sensor för att mäta gångtrafik på sju platser i Stockholm.

Trafikkontoret mäter sedan länge hur fordonstrafiken och trafikströmmarna av cyklister rör sig genom Stockholm. Som ett led i stadens framkomlighetsstrategi har trafikkontoret sedan ett par år tillbaka även börjat mäta gångtrafik.

Den här typen av realtidsdata kommer att bli allt viktigare komponent i allt från stadsplanering till nästa generations smarta reseappar.

Gångtrafikmätningarna kan exempelvis ge underlag för var staden bör bredda trottoarerna eller var akuta halkbekämpningsåtgärder ska sättas in vintertid. I reseappar kan trängseldata från gångtrafikmätningar användas för ge exaktare tidsuppskattningar för gångsträckor i uppgjorda rutter.

I dagsläget har trafikkontoret tillgång till ett knappt tjugotal uppkopplade sensorer som mäter gångtrafik i realtid. Ett tiotal är enklare mätsensorer inbyggda i reklamskyltar. Här räknas fotgängarna när de passerar förbi en svag ljusstråle. Nackdelen är att sensorerna inte kan skilja på cyklister och fotgängare. De fungerar även sämre när det är trängsel och flera fotgängare går i bredd på trottoaren.

Men på sju olika platser i Stockholm testar trafikkontoret just nu en mycket mer avancerad mätsensor för gångtrafik. De här mätsensorerna kan både skilja cyklister från fotgängare – och mäta antalet förbipasserande även när det är trångt på trottoaren. Mätsensorerna kan också se hur snabbt fotgängarna rör sig.

Så här ser mätstationerna ut.

De nya avancerade mätstationerna använder 3D-teknik där två kameror och ett program med en självlärande algoritm bygger upp en slags kraftigt förenklad 3D-modell av alla rörelser på trottoaren. Informationen omvandlas därefter till sifferdata innan den skickas vidare från mätsensorn till ett centralt system.

– Den data som vi på trafikkontoret ser är form av listor som visar antal och hastighet för de fotgängare och cyklister som passerat mätsensorna, berättar Tobias Johansson, analytiker på trafikkontoret.

I Slakthusområdet genomför EU-projektet Growsmarter tester av ytterligare en teknik för gångtrafikmätningar. Där används ett femtontal sensorer som räknar wifi-signaler från förbipasserande fotgängares mobiltelefoner.

Att vara med och bygga den kunskapsintensiva organisationen, det är Mats mål. Han är en av de digitala ledarna inom staden som vill stötta digital transformation, genom agila arbetssätt, självledarskap och att delegera beslutskraft.

-Vi måste samverka inom staden, och nyttja kraften i vår organisation. Vi jobbar ju med liknande processer och måste nå fram till varandra. Det är det som driver mig! Säger Mats Pettersson.

Genom att skapa arenor för möten och erfarenhetsutbyten, både fysiska och digitala, tror han att man kan hjälpa staden med sin förflyttning inom digitalisering. Mats Pettersson menar att vi måste dra nytta av stadens storlek  och värdet av att vi har gemensamma begrepp och arbetssätt.

Han är själv med och arbetar fram stadens förvaltningsriktlinjer, F-Guide, som bidrar till just detta – en guide för hur vi bedriver förvaltning, men det gäller även hur vi driver projekt eller jobbar med test, release, change, incident och problem..

-Kan vi enas så blir det lättare att prata med varandra över gränserna, menar Mats Pettersson.

Om sitt eget ledarskap så anser han att hans viktigaste uppgift är att få andra att lyckas. Han tror att det görs genom att beslutskraften flyttas utåt i organisationen, så att medarbetare känner ägandeskap för sina egna frågor.

I Stockholms stads nya budget står det att vi ska tillämpa “ett modernt ledarskap baserat på tillit präglat av en öppen och tillåtande kultur”, påpekar han.

– Vi kan inte tackla de komplexa utmaningar vi står inför med gamla synsätt på ledarskap. Att det står i budgeten är ett tecken på detta, säger Mats Pettersson och menar att digitaliseringen har förändrat kulturen på många arbetsplatser.

Inte minst på stadsledningskontoret, där han själv jobbar med verksamhetsutveckling och förvaltning inom it och digitalisering. När han kom till staden tidigare i våras, var han ny inom offentlig förvaltning. Han lockades av storskaligheten och spännvidden i stadens verksamhet – och fokuset  på medborgarnytta. Han betonar att det vi gör bidrar till ett bättre samhälle, man får inte glömma syftet med det man gör.

-Komplexiteten är spännande, hela den tekniska förflyttningen och den digitala mognaden. Det är roligt att få vara med på den resan. Det kommer att hända! Kanske inte imorgon men det är dit vi är på väg, säger Mats Pettersson.

Han lockades även av att få arbeta med digital transformation, vilket han menar handlar mer om förändrade beteenden, än om it-lösningar. Även om Mats har ett stort intresse även kring it.

-På 80-talet var jag utvecklare, nu rekreationsprogrammerar jag när jag har tid, men jag gillar att förstå tekniken, avslutar Mats Pettersson.

I maj invigdes Digitalakademins pop-up lokal på Jakobsbergsgatan 34 i centrala Stockholm.

Sedan dess har över +1000 workshops, +1500 utbildningstimmar och mer än 400 personliga coachingsamtal genomförts i lokalen.

Det är Google som står bakom Digitalakademin och dess koncept, som i vanliga fall bara erbjuds online. Pop-up lokalen har drivits i samarbete med Almi, Arbetsförmedlingen och oss – Stockholms stad.

Den 14e december stänger lokalen – passa på att höj din digitala kompetens innan dess. Se utbildningar och anmäl dig här.