Nyheter

6

jul

Smartsthlm i Almedalen

“Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling och det har vi haft sen 1252 i Stockholm”, säger Stockholms stads CDO Christer Forsberg Philip och menar på att vi måste avdramatisera vad digitalisering faktiskt handlar om. Under Almedalsveckan i Visby deltog han i flera programpunkter för att prata om Stockholms arbete med att bli världens smartaste stad.

“Att bygga en smart stad är 10% strategi och planering –  90% blod, svett och tårar. Man måste bryta ner det man har och bygga upp det igen. Jävlaranamma och envishet – det är det man behöver ha” sa Forsberg Philip under ett seminarium hos Microsoft, i diskussionen om vad som krävs för att bli världens smartaste stad.

Han påpekar flera gånger under veckans aktiviteter vikten av att låta digitalisering utgå från medborgaren. Det gäller att fokusera på att arbetssätten utvecklas på ett bra sätt och hitta teknik som passar därefter, istället för tvärtom.

Ett annat tema i Christers resonemang var att han pratade om samarbete som en viktig framgångsfaktor för en stads hållbara utveckling.

”Vi experimenterar kring samarbetsfrågor för att lära oss hur det ska fungera att hitta bra partners, genomföra piloter och expandera. Vi går igenom en läroprocess nu” säger Christer Forsberg Philip. Vidare belyser han vikten av att våga arbeta med testbäddar. “Testbäddar kommer att spela en allt viktigare roll framöver – vi måste få in dem mer i utvecklingsprocesserna”.

Under sista seminariet som handlade om innovativ och hållbar samhällsutveckling förklarade Christer att innovation innebär helt nya förutsättningar för arbetssätt inom staden. ”Det är en ny spelplan – vi vet från början inte vad lösningen är. Det är en lärande och reflekterande process att driva innovationsprojekt.”

0 kommentarer