Nyheter

26

jun

Stockholms stad på Google Digitalakademin

I torsdags föreläste Louise Callenberg på Googles Digitalakademi, som öppnats i samarbete med bland annat Stockholms stad.

Louise Callenberg är enhetschef på enheten för “Verksamhetsutveckling och förvaltning”, på stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling.

Under sitt föredrag på Googles Digitalakademi betonade hon att det inte främst är den nya tekniken, utan de nya arbetssätten som är både nyckeln och utmaningen med den digitala transformation vi står inför

“Så blir Stockholm världens smartaste stad” var temat för hennes föreläsning. Hon berättade vad stadens arbete med digitalisering utgår ifrån, vilka nya förutsättningar och utmaningar vi står inför, hur vår smart stad-strategi är utformad och exempel på vilka smarta tjänster vi redan använder oss av.

-Våra medborgare är redan helt datadrivna i sin privata sfär, och de har därför höga krav på oss. Generellt sett så har vi höga förväntningar på utvecklingen, säger Louise Callenberg.

På plats på föreläsningen fanns representanter från både staden, näringslivet och akademin, och många hade väldigt intressanta frågor till Louise.

Hade du inte möjlighet att närvara vid denna föreläsning så får du fler chanser efter sommaren.

Se hela Digitalakademins schema här.

0 kommentarer