Nyheter

28

maj

”Viktigt att initiativen kommer från verksamheterna själva”

(Avsnitt 3 av 4)

Stockholm har under de senaste tio åren tagit flera stora investeringar, exempelvis i en e-tjänstplattform, för att flytta fram förutsättningarna för stadens digitalisering. Smart stad-strategin är ytterligare ett steg i den processen, säger Staffan Ingvarsson.

– Vi har gör den här satsningen för att digitaliseringen av Stockholms offentliga verksamhet ska kunna möta kraven från medborgarna även framöver.

En viktig princip är att initiativen till smart stad-projekten kommer från verksamheterna själva som sedan också genomför projekten.

– Ska vi nå en reell förändring kan inte den här typen av verksamhetsutveckling inte drivas av koncernledningen, de måste drivas av verksamheterna själva, säger Staffan Ingvarsson.

– Den modell vi idag använder för att jobba med verksamhetsutveckling med digitalisering sjösatte vi i staden redan 2007, så vi vet att den fungerar. Vi kan från centralt håll stödja verksamheternas projekt på olika sätt och vi kan samtidigt prioritera utifrån vad fullmäktige beslutat, men också utifrån vad vi ser är bra pilotprojekt som i nästa steg går att skala upp.

Hur ser verksamheternas förutsättningar ut att driva den här typen av verksamhetsutvecklande smart stad-projekt?

–  Förutsättningarna ser givetvis väldigt olika ut. Men under den här processen har vi sett ett väldigt stort engagemang och vilja att genomdriva den här typen projekt. 

Vilken är de största utmaningarna när Stockholms smart stad-strategi nu ska genomföras?

– De strategiska besluten är tagna och tekniken finns där. Den stora resan handlar om verksamhetsförändring – hur man inom staden ska utveckla sina processer med hjälp av digitalisering. Detta är utmaningen. Organisationsförändringar och förändringar i arbetsprocesserna är alltid jobbiga och det krävs ledarskap för ro iland detta.

 Nästa sida:

Stokabs roll i Stockholms smart stad-strategi:

”Nu får även busskurer och lyktstolpar egen fiberanslutning”

 

(Åter till första sidan ”Nu flyttar Stockholms stads digitalisering ut i gaturummet”)

0 kommentarer