Nyheter

28

maj

Stokab-chefen Staffan Ingvarsson: ”Nu flyttar Stockholms stads digitalisering ut i gaturummet”

 

Staffan Ingvarsson, VD för Stockholms stads nätbolag Stokab, är en av medlemmarna i den styrgrupp som leder arbetet att genomföra Stockholms smart stad-strategi.

Smart trafikstyrning, smart gatubelysning och smarta lås i hemtjänsten – nu rullar de första smart stad-projekten igång i Stockholm.

”Vi har en modell för att arbeta med detta som vi vet fungerar”, säger Stokab-chefen Staffan Ingvarsson, en av huvudaktörerna bakom Stockholms smart stad-strategi.

– Jag tror att många i kommunsverige är lite avundsjuka på Stockholm för att vi kan sätta en sådan kraft och tyngd bakom smart stad-strategin – och för att vi har ett enigt fullmäktige i ryggen som även tillsatt de ekonomiska resurserna för att genomföra strategin. Det är en oerhörd styrka när man ska driva en sån här satsning, säger Staffan Ingvarsson.

Staffan Ingvarsson är en av huvudaktörerna bakom Stockholms smart stad-strategi – och han har funnits med i ledningen för satsningen ända från start. Han är VD för stadens fibernätbolag Stokab och har tidigare jobbat på flera toppositioner i Stockholms stadshus, bland annat som biträdande stadsdirektör.

Idag återfinns Staffan Ingvarsson som en av medlemmarna i den styrgrupp som leder arbetet att genomföra Stockholms smart stad-strategi.

Efter fullmäktigebeslutet i april förra året att anta ”Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad”, har satsningen nu rullat vidare in i genomförandefasen. Tidigare i år beslutade styrgruppen vilka tre projekt som blir först ut.

– I år handlar det om pilotprojekt för smarta lås inom hemtjänsten, smart gatubelysning och smart trafikstyrning. Vi lägger mycket tid och energi på att bygga standardiserade plattformar kring dessa tjänster som sedan även andra delar av stadens verksamhet kan använda sig av, säger Staffan Ingvarsson.

De nya digitala tjänster som nu kommer att utvecklas inom ramen för smart stad-strategin kan något förenklat delas in två olika huvudspår, enligt Staffan Ingvarsson.

Dels handlar det om att föra ut stadens digitalisering i gaturummet. Exempelvis uppkopplade sensorer som mäter och analyserar olika typer trafikflöden för att minska utsläpp och öka framkomligheten. Dels handlar det om att utveckla stadens egna verksamhetsprocesser med hjälp av digitalisering.

– Ytterst är drivfjädern att vi framöver ska klara av att leverera mer kvalitativa tjänster till allt fler invånare i framtiden med begränsade resurser. Då måste vi göra det på ett smartare och mer digitaliserat sätt. Det är grunden, säger Staffan Ingvarsson.

På nästa sida:

”Saker och ting kommer att flyta lite snabbare och lite smidigare”

Staffan Ingvarsson om hur stockholmarna att märka att smart stad-strategin genomförs

0 kommentarer