Nyheter

28

maj

Nu får även busskurer och lyktstolpar egen fiberanslutning

Stokab grundades för 25 år sedan för att skapa en konkurrensneutral fiberinfrastruktur i Stockholm.

– Vi har byggt upp ett nät som idag ansluter i princip samtliga kommersiella byggnader och flerfamiljshus i Stockholm. Konkurrensneutraliteten gör att vi har hundratals tjänsteoperatörer i den här stan, jämfört med tjugotal i London och fem-sex stycken i Berlin.

Nu när Stockholm nu går in en utvecklingsfas med stora mängder uppkopplade sensorer och kameror som kräver höga överföringshastigheter, då kommer den bakomliggande nätinfrastrukturen att inte vara en begränsande faktor, poängterar Staffan Ingvarsson.

– Nätinfrastrukturen är egentligen den grundläggande förutsättningen för att kunna bygga en smart stad.

Nu när ni redan anslutit i princip alla till Stokabs fibernät, vad är nästa mål?

– Dels byggs det ju väldigt många nya bostäder och kommersiella fastigheter i Stockholm som också behöver fiberanslutning, dels ökar efterfrågan på fiberkapacitet från de som redan använder Stokabs nät. Så vi investerar runt 200 miljoner kronor årligen i att stärka och bygga ut fibernätet.

– Vi bygger ut inte bara ut nätet för att fiberansluta fastigheter, utan även busskurer, lyktstolpar och andra platser i gatumiljön där aktörer kommer att vilja sätta upp olika typer uppkopplade sensorer och 5g-basstationer. Det är en ny typ av utbyggnad som vi redan arbetar med, avslutar Staffan Ingvarsson.

SLUT

 

(Åter till första sidan ”Nu flyttar Stockholms stads digitalisering ut i gaturummet”)

0 kommentarer