Nyheter

13

apr

Stockholms stads CTO: digitalisering kommer vara den största förändringsfaktorn i samhället i minst tio år till

Digitalisering kommer vara den absolut största förändringsfaktorn i samhället i minst 10 år till, menar Stockholms stads CTO Stefan Carlson.

– Det är bland annat därför som vårt arbete är både viktigt och väldigt väldigt roligt, säger han.

Stefan Carlsons väg till att bli stadens CTO började när han som 15-åring fick sommarjobb som parkarbetare i Stockholms stad.  Det ena ledde till det andra och några år senare sögs han in i it-svängen i staden, och sen dess har han fått följa stadens digitala utveckling på nära håll.

-Ett tag sa man att it är en ickefråga, berättar Stefan Carlson, något som verksamhetsansvariga inte ska behöva bry sig om. Det stämmer om man tänker på it som teknik, men det gör vi inte. It handlar om möjligheter och om verksamhetsutveckling. Det är det som vi nu kallar digitalisering.

Sedan 2007 har staden haft en it-avdelning, som idag transformerats till avdelningen för digital utveckling.

-It och teknik är absolut nödvändigt för att digitalisering ska fungera. Vi skulle inte ha digitalisering utan teknik, säger Stefan Carlson. Att rätt teknik finns och fungerar på rätt sätt är sedan något som jag och min enhet ansvarar för. Men vad vi gör med den tekniken, digitaliseringen, det är ett verksamhetsansvar.    

Tekniken ska helst var osynlig

På Stefan Carlsons enhet, som heter “Infrastruktur, plattformar och support” arbetar de med all teknik som finns bakom stadens nuvarande och kommande digitala tjänster. Potentiellt är alla som bor i Stockholm användare och de räknar med att stadens digitala tjänster ska fungera – igår, idag, imorgon.

-Allt fler it-beroende verksamheter ska fungera i staden. De befintliga systemen och tjänsterna måste fungera, samtidigt som de ska utvecklas. Vi ser till att det går i takt, berättar Stefan Carlson. Ju bättre jobb vi gör, desto mindre syns vi i det avseendet. Tekniken i sig ska helst vara osynlig.

Enheten har också en viktig roll i att å ena sidan se till att förstå verksamheten och anpassa de tekniska förutsättningarna därefter, och å andra sidan hjälpa verksamheten att förstå den nya teknik som finns tillgänglig.

-Alla kan förbättra sin verksamhet genom it. Vi som arbetar med tekniken måste hjälpa dem som arbetar i verksamheterna att förstå möjligheterna med digitaliseringen och hur de kan använda den för att utvecklas, menar Stefan Carlson.

Omvänt är det enormt viktigt att vi som arbetar med tekniken är lyhörda gentemot verksamheternas behov.

– Jobbar man hos oss för att man har ett teknikintresse så är man på fel ställe, intresset måste ligga i tekniken som möjliggörare, säger Stefan Carlson.

Människor får jobba med människor

Systemen och de tekniska plattformar som Stefan, i egenskap av CTO, ansvarar för används av alla Stockholms stads förvaltningar och bolag. Han och hans enhet har till uppgift att se till att de tekniska förutsättningarna som behövs för att möjliggöra digitaliseringen finns på plats och fungerar på det sätt verksamheten behöver.

Med ökade krav från omvärlden gäller det också att kunna leverera stadens tjänster effektivare. Stefan Carlson berättar att de just nu till exempel tittar på hur AI, VR och AR skulle kunna utveckla stadens verksamheter.

-Kan vi automatisera verksamhetsprocesser då kan vi styra om resurser, så att människor får jobba med människor. Kanske kan vi då i förlängningen till exempel få mindre barngrupper eller se till att socialsekreterare kan spendera mer tid med klienter än vad som annars vore möjligt, berättar han. Detta är ett av många exempel på vad digitaliseringen kan och borde innebära.

Just nu fokuserar Stefan Carlson på att utveckla rätt tekniska förutsättningar: Att plattformar är modulära och skalbara, att det finns infrastruktur, standarder och regelverk som krävs för framtiden.

-Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas och vara den stad vi borde vara för våra medborgare både nu och i framtiden. Det är ett tufft och hårt arbete ibland, men samtidigt så tvekar jag inte att påstå att jag har ett av världens i dessa tider roligaste jobb, avslutar Stefan Carlson.

0 kommentarer