Nyheter

22

mar

Innovationsdirektör Gunnar Björkman: “Vi måste samarbeta för att utveckla välfärden”

I Stockholms stad finns en beslutad innovationsstrategi och en vision om att bli världens smartaste stad. Gunnar Björkman är Stockholms stads innovationsdirektör sedan tre år tillbaka. Han främsta uppdrag är att stärka det strategiska samarbetet med akademi och näringsliv.

Stockholm anses vara en av världens mest innovativa platser avseende forskning, infrastruktur och institutioner. I Stockholm finns en bubblande startup-scen och flera stora företag.

Innovation drivs också som en strategisk ledningsfråga inom staden.

-Våra framtida utmaningar är stora och ska vi behålla vår välfärd måste vi tänka till och tänka nytt. Vi måste  lära oss att samarbeta ännu bättre med akademi och näringsliv, men även med andra kommuner, säger Gunnar Björkman.

Ett av stadens mest spännande innovationssamarbeten är Digital demo Stockholm. Där samverkar staden med Landstinget, företag och akademi för att ta fram innovativa lösningar på reella utmaningar i stadens verksamheter. Inom ramen för samarbetet ska de visa att den digitala tekniken kan ge attraktiva lösningar som stödjer behoven i ett samhälle.

Gunnar Björkman tar emot i Stockholms stadshus och berättar att rummet som vi sitter i, är det rum han satt i när han en gång började i staden för drygt trettio år sedan. Utanför fönstret virvlar ett tätt snöfall och båtarna vid Norr Mälarstrand går knappt urskilja i snövirvlarna.

Gunnar Björkman lutar sig framåt i sin stol och säger att Stockholms stad precis som alla andra måste bli bättre på att hitta nya, smarta lösningar, för att stadens tjänster ska bli både billigare och bättre.

-Vi måste vara innovativa, och för att lyckas med det är digitalisering ett av de viktigaste verktygen. Den ska kunna hjälpa oss att utföra våra olika arbetsuppgifter på ett smart och effektivt sätt, menar Gunnar Björkman.

Gunnar sitter halvtid på KTH, där han för Stockholms stads räkning försöker matcha ihop den kunskap och forskning som finns där med behoven som finns inom Stockholms stad. Under våren hoppas han även att det blir klart med ett samarbete med Stockholms universitet.

För att driva innovation menar Gunnar Björkman att man måste titta på de lösningar som redan finns och inte varje gång uppfinna hjulet på nytt. Trippel Helix, som det kallas när offentlig sektor, akademi och näringsliv samarbetar, kräver en tät kontakt. Det gäller att parterna förstår varandras kunskap och behov, understryker han.

-I min roll ingår att identifiera och matcha ihop stadens behov med dessa kunskaper på en strategisk nivå bland annat med. hjälp av våra  partnerskap, säger Gunnar Björkman. Är innovationsarbetet inte strategiskt, så kan det inte skalas upp. Det gäller att hitta lösningar där alla får fokusera på det de är bra på.

Stockholm har kommit långt i sitt innovationsarbete, sett till organisationens komplexitet och storlek, men fortfarande finns mycket kvar att utveckla.

-Det gäller att först och främst att få verksamheterna att förstå vilka delar av deras arbete som kan utvecklas genom innovation, och sedan ge både chefer och medarbetare verktyg som stöttar och hjälper dem i den utvecklingen, säger Gunnar Björkman.

Som ett exempel på innovation i Stockholms stad lyfter Gunnar Björkman Stokabs svartfibernät, som möjliggjort att i stort sett alla fastigheter i Stockholms stad är uppkopplade. Förslaget kritiserades kraftigt när beslutet om att de skulle genomföras togs.

-Satsningar som dessa måste göras. Innovation handlar mycket om ledare som förstår och vågar tro på framtida lösningar, och om kulturförändring. Vi är på rätt väg men lång ifrån mål, avslutar Gunnar Björkman. Det blir spännande att se vilka av dagens strategiska beslut och satsningar som får stor betydelse om trettio år.

0 kommentarer