Nyheter

7

mar

Stort engagemang för nya digitala tjänster till den smarta staden

 

Stockholms smart stad-satsning går framåt. Nu kommer de första förslagen på utvecklingsprojekt från stadens förvaltningar på nya digitala tjänster som kan bidra till att göra Stockholms stad till en smartare stad.

I april förra året antog kommunfullmäktige ”Strategi för Stockholm som Smart och uppkopplad stad”. Efter beslutet har flera verksamhetsutvecklingsprojekt direkt kopplade till smart stad-strategin dragits igång av stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling. Det handlar bland annat om tester av smart trafikstyrning, smarta lås och smart belysning i offentliga miljöer.

Nu är även de första ansökningarna om att utveckla nya smart stad-tjänster på gång från stadens olika förvaltningar.

-De första förslagen på smartstad-projekt har kommit in från olika verksamheter i staden, berättar Claes Johannesson, programledare inom Smart stad. Vi är glada över intresset och engagemanget som finns runt om i Stockholms stad.

Förslagen spänner över en lång rad olika områden, allt från nya augmented reality-baserade tjänster (AR) till realtidsbaserade sensorsystem som mäter luftkvalitén i Stockholm.

Förslagen ska nu i nästa steg  kompletteras och läggas fram som formella ansökningar om projektmedel till Stockholms stads styrgrupp för Smart stad. I slutet av april väntas styrgruppen fatta beslut om vilka av projekten som kan finansieras och genomföras inom ramen för smart stad-strategin.

– Processen från nuläget till att stockholmarna kan ta del av tjänsterna är lång, men den är påbörjad, säger Claes Johannesson. Det blir spännande att se vilka ansökningar som styrgruppen bedömer ha allra bäst förutsättningar att genomföras i praktiken.

0 kommentarer