Nyheter

4

mar

Hennes fokus: digital transformation

På avdelningen för digital utveckling finns det flera digitala ledare som arbetar med att driva digitaliseringen i Stockholms stad.

Louise Callenberg är en av dem. Som chef för enheten för verksamhetsutveckling och förvaltning ansvarar hon för högkvalitativ förvaltning av stadens stora system, men också för stödet till stadens förvaltningar och bolag i deras digitala transformation.

– Det handlar om att  hjälpa stadens verksamheter att ställa om sitt arbete. Just nu visar vi exempel på vad digitalisering kan vara genom mindre digitaliseringsprojekt som vi kallar inspirationsprojekt. Vi sätter upp en organisation för att arbeta fördjupat med innovation och piloter inom digital utveckling till stöd för den digitala transformationen. Verksamheten ska känna att de får ett stöd och kunskap från oss, berättar Louise Callenberg.

Stockholm växer snabbt. Behoven av stadens tjänster växer snabbt samtidigt som medborgarnas förväntningar på den service staden levererar hela tiden ökar.

-Vårt arbete utgår från att se var stockholmaren möter stadens verksamheter och vad som kan digitaliseras i det mötet. Vi behöver vara en stad som går i takt med våra datadrivna medborgare, och deras höga krav på oss. Genom att digitalisera processer frigör vi tid som kan användas till annat som stockholmarna behöver, säger Louise Callenberg.

Det kan exempelvis handla om bygglovsansökningar, biståndshandläggning eller förskoleköer, där invånare vill ha snabba svar. Mycket av detta kan också kräva samverkan över myndighetsgränser. Detta, menar Louise, är ytterligare ett exempel på hur digitalisering kan förenkla och öka livskvaliteten för stockholmarna.

Förutom att arbeta med innovation genom att testa nya tjänster i pilotprojekt, så arbetar enheten verksamhetsutveckling och förvaltning även med att förvalta stora digitaliseringsprojekt, som till exempel Skolplattform Stockholm och portalen för delad data.

Inom enheten förvaltas också de sociala systemen. I en framtid tar enheten emot nästa generations sociala system och redan nu förbereder man sig för det. Kombinationen av det snabbrörliga innovativa sättet att arbeta och den mer långsiktiga systemförvaltningen är något Stockholms stad ofta uppmärksammas för.

En annan viktig faktor är genomförandekraften som finns inom Stockholms stad. Många har idéer och vill testa, men att klara av att genomföra dem är skillnaden på att lyckas eller inte lyckas, menar Louise Callenberg.

 

-Ambition, vilja och förmåga är avgörande, säger hon.

Louises eget arbete som enhetschef handlar om att förankra de arbetssätt och tankar som finns kring hur avdelningen för digital utveckling kan hjälpa staden med den digitala transformationen kommande år. Hon lägger just nu även mycket tid på rekrytering, då enheten verksamhetsutveckling och förvaltning ska växa under kommande år.

-Många vill jobba med Stockholms stad. Folk ser en chans att få kombinera en önskan om att jobba med digitalisering och samhällsförändring och förstår att det hos oss går hand i hand, berättar Louise Callenberg.

Utmaningen att jobba med verksamhetsutveckling är att förklara hur en verksamhet kan göra något bättre, på ett sätt som de kan ta till sig.

-Det är viktigt att få alla att känna att de vill vara med på en förändringsresa. Det tror jag vi gör bäst genom kommunikation och bra ledarskap, genom att stötta och lotsa dem genom den digitala transformationen, avslutar Louise Callenberg. Man måste känna att man förstår och att man är en del av en positiv förändring som skapar nytta och värde för oss som bor och verkar i Stockholm.

0 kommentarer