Nyheter

21

feb

Tre snabba frågor till Johanna Engman – stadens tillförordnade it-direktör

Vad är din relation till Stockholms stad?

-Jag har en lång relation till Stockholms stad. Jag har jobbat här sen början av 90-talet, inom många olika verksamheter och organisationer och på många olika nivåer. Det har gett mig god kunskap om hur staden fungerar, både ute i verksamheten och styrningsmässigt.

-Jag är stolt över att vara en del av Stockholm stad. Jag tycker att det är en professionell organisation som levererar service och tjänster på en hög nivå till stockholmarna.


Varför är digitalisering så viktig för Stockholms stad?

-Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att höja effektivitet och kvalitet i våra verksamheter. Med hjälp av digitalisering tror jag att vi kan ge medborgare bättre upplevelser, och tjänster som de faktiskt utnyttjar.

-Jag tror främst att de kommer gälla de som är i störst behov av våra tjänster, de som behöver stöd och service. Med digitaliseringens hjälp kommer de få ett bättre liv med större självständighet, inte vara beroende av andra människor. De kommer själva kunna bestämma  när de vill få tjänsterna utförda, vare sig det handlar om att gå på toaletten, duscha eller laga mat.

 

Vad kommer du att fokusera på under året?

-När jag fick uppdraget så sa man att det viktiga nu är att sjösätta de stora projekten, Gemensam it-service och Skolplattform Stockholm, som fullmäktige beslutat om och som vi investerat mycket pengar i.

-Tillsammans med stadens förvaltningar och bolag ska vi se till att verksamheterna får en bättre tjänst. De ska uppleva ett större värde än att bara ha fått en ny dator, de ska uppleva att de har förenklat deras arbete och bidragit till kvalitetssäkring i våra processer. Att vi gör lika och att vi gör rätt.

-Sedan ska vi fortsätta digitaliseringen, hitta sätt att digitalisera våra tjänster och verksamheter så att vi får en högre kvalitet i dem. Kvalitetsförbättring är det viktigaste, och att vi gör livet enklare för stockholmare.

0 kommentarer