Nyheter

7

dec

Forskningsprojekt i Norra Djurgårdsstaden: Smart app styr energiförbrukningen i lägenheten

 

Marcus Törnqvist, från Ericsson är programchef för forskningsprojektet Smart Energy City i Norra Djurgårdsstaden. Här visar han energistyrningsappen som just nu testas i 153 hushåll.

I Norra Djurgårdsstaden pågår ett forskningsprojekt för att ge hushållen möjlighet styra sin energikonsumtion på ett smartare sätt.

 Målet är att skapa förutsättningar för att öka andelen förnyelsebar elproduktion genom att anpassa vårt konsumtionsmönster av el efter tillgången av förnyelsebar elproduktion över dygnet.

I samband med inflyttning i ett antal nybyggda bostadshus i Norra Djurgårdsstaden startade Forskningsprojektet “Smart Energy City” i början av året.

“De aktiva husen”, som bland annat har solenergipaneler på taken, innefattar totalt 154 lägenheter. De boende tillfrågades i samband inflyttningen om de ville delta i projektet och fick då även utbildning i systemet som används för att styra energiförbrukningen.

– Den första utmaningen handlar om att hitta ett system för energistyrning, som folk faktiskt använder, berättar Marcus Törnqvist från Ericsson som programchef för Smart Energy City.

I Norra Djurgårdsstaden har de tagit fram en speciell app där man enkelt kan se och styra energiförbrukningen i den egna lägenheten. Appen visar vilken förbrukningsnivå man ligger på för vatten, el och värme. Man kan även se hur förbrukningen ser ut i relation till genomsnittsförbrukningen i fastigheten. Man kan också se hur den egna förbrukningen utvecklas i speciella dags-, vecko- och månadsvyer.

Via appen kan hushållen själva styra sin energiförbrukning på en rad olika sätt.

Elenergi från olika källor kostar olika mycket. Energibolagen använder sig i första hand av den billigaste elenergin som finns att tillgå, till exempel el producerad av vattenkraft. Men när förbrukningen i elsystemet är som högst måste energibolagen komplettera även med el som är betydligt dyrare att producera.

Hushållens elförbrukning är normalt högst på morgonen och på kvällen. Då blir normalt även priset i systemet som högst.

– Den besparing som användarna kan göra genom att styra undan en del av sin elkonsumtion från de högsta förbrukningstopparna är idag begränsade på grund av att elpriserna är historiskt låga och prisvariationerna över dygnet normalt är små. I takt med att andelen förnybart ökar, kommer även prisvariationerna att öka vilket ökar incitamenten för användarna. Jag tror dock att det kommer nya affärsmodeller som ger kunderna ännu bättre betalt för att vara flexibla över tid, förklarar Marcus Törnqvist.

De boende i Norra Djurgårdsstadens “Aktiva hus”, kan via sina appar se och styra när det är mest energieffektivt att till exempel tvätta eller torktumla. Vitvarorna i lägenheterna kan ställas in på ett schema-läge där de slås på under de tider på dygnet när totala elförbrukningen är som lägst.

En central fråga för forskningsprojektet är att ta reda på vad som får hushållen att faktiskt ändra sina energikonsumtionsmönster.

– Hittills kan vi se indikationer på att dessa lägenheter drar något mindre el än andra, men analysen av data pågår fortfarande, säger Marcus Törnqvist.

Det som testas är inte färdig teknik. Det handlar om ett utvecklingsprojekt, som syftar till att skapa kunskapsunderlag för framtida arbete, förklarar Marcus Törnqvist. Data som samlas in skapar underlag för beteende- och brukarmönster. Genom att tyda dessa mönster kan även tekniska problem förutses, och snabbare åtgärdas.

Smart City Energy-projektet pågår till sista mars nästa år. En slutrapport ska presenteras våren 2018 och i Almedalen 2018. Smart City Energy ett samarbete mellan ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson och Fortum. KTH står för forskningsdelen i projektet, som delfinansieras av statens energimyndighet.

0 kommentarer