Aktuellt

2017

november

Roboteket har på kort tid blivit en succé i Stockholms stads skolor. Nu är Roboteket dessutom en av sex finalbidrag som tävlar om Stockholms stads Digitaliseringspris.

– Det är fantastiskt roligt, det tycker vi alla, säger Linda Spolén, en av de som står bakom Mediotekets och grundskoleavdelningens satsning på kompetensutveckling och utbildningsmaterial för undervisning inom programmering i skolan.

Tillsammans med kollegor inom verksamhetsgruppen “Lärande med digitala verktyg” har

Linda Spolén tagit fram konceptet för Roboteket, där syftet är att sänka trösklarna för lärare att börja arbeta med programmering i undervisningen.

Tankearbetet bakom projektet kom igång för flera år sedan då Mediotekets medarbetare sneglade på Storbritanniens nya läroplan och dess skrivningar kring datalogiskt tänkande. Frågan väcktes om hur medioteket snabbt skulle kunna stötta lärare i Stockholms stad om vi i Sverige skulle få en liknande utveckling. Om programmering skrivs in i läroplanen, måste det också finnas en plan för hur förändringarna ska implementeras i undervisningen, menar Linda Spolén.

Konceptet innefattar tre utbildningstillfällen och ett månadslångt lån av en vagn med robotar och verktyg för programmering i undervisningen. Sedan starten januari 2017 har vagnarna varit ute på 72 av stadens grundskolor.

Det första utbildningstillfället handlar om hur programmering finns runt om oss i samhället och om de nya läroplansskrivningarna som börjar gälla 1 juli 2018.

Andra tillfället får deltagarna en grundlig genomgång av robotarna och programmeringsverktygen de får låna med sig till skolan. Den tredje träffen är vikt för uppföljning och reflektion. Då är tanken att pedagogerna ska dela erfarenheter med varandra. Tredje tillfället syftar också till att ge redskap för fortsatt lärande kring programmering i undervisningen.

– Vår nästa utmaning är att ha en komma-igång-kurs för lärare i årskurs 7-9, samt att både bredda och fördjupa innehållet i våra programmeringsutbildningar. Det finns ett stort intresse för vårt arbete, vilket ger oss energi att fortsätta, säger Linda Spolén.

Till årsskiftet har det gått ett år sedan Roboteket startades. Då är det dags för en ordentlig utvärdering – och planering för framtiden. Nästa år utvidgas programmeringsarbetet med ett maker-labb – en miljö där olika material och verktyg finns tillgängliga för skapande och experiment, i kombination med olika former av elektronik och programmering.

– Skolan står inför stora utmaningar i och med de nya skrivningarna i läroplanerna och jag är oerhört stolt över att vi på utbildningsförvaltningen snabbt stod startklara med stöd och kompetensutveckling via Roboteket. Det är ett intensivt och utmanande förändringsarbete och jag brukar säga att jag har världens roligaste och mest utvecklande jobb, avslutar Linda.

Här är alla finalister till Stockholms stads Digitaliseringspris:

Solcellsdrivna digitala parkeringsautomater

* Roboteket – ”lånerobotar” för skolan

* Tyck till-appen

* Livsmedelskollen

* Stockholmskällan

* AI-baserad screening för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter i skolan

Mats Igemo och Tommy Jakobsson på Trafikkontoret – och deras solcellsdrivna parkeringsautomat som nu är en av finalisterna i Stockholms stads digitaliseringspris.

För drygt två år sedan började Mats Igemo och Tommy Jakobsson, ansvariga för stadens parkeringsautomater på gatumark, fundera över hur framtidens parkeringsautomater borde se ut och vilka möjligheter som finns med dagens teknik.

– Vi tittade på framtida krav från kortutgivare och banker vid framtagningen av dessa maskiner. Vi ville ha framtidens betalningssätt med både säkra och flexibla betalsätt, samt ta bort det här med biljetter, det kändes lite gammalt säger Tommy Jakobsson.

Resultatet blev de nya digitala och solcellsdrivna parkeringsautomaterna utan pappersbiljetter.

Tidigare skrev trafikkontorets parkeringsautomater ut runt 7,5 miljoner papperskvitton per år. Pappersbiljetter kan både förfalskas, blåsa bort och göra det svårt att ta betalt av tvåhjuliga fordon. Dessutom så genererade pappersbiljetterna en hel del bilkörning för service och felavhjälpning. I de nya digitala parkeringsautomaterna sker registrering av betalning istället via fordonets registreringsnummer.

De nya digitala automaterna drivs av solceller, och behöver inte längre kopplas till externt elnät. På så sätt så slipper man gräv och schakt för elledningar vilket är både komplicerat och dyrt samt innebär kostnader för nätavgifter och elförbrukning. Parkeringsautomaterna är därför lätta att integrera i stadsmiljön och kan enkelt flyttas för att anpassas till den föränderliga och växande staden.

En annan stor fördel är att parkeringsautomaterna själva kan larma direkt till ett backofficesystem som kan skötas inifrån kontoret eller från fältservicepersonalens surfplattor. Då all information kring maskinen är digital så kan de också enkelt uppdateras, med till exempel vid nya parkeringstaxor. Tidsvinst och kostnadsbesparingar är betydande och ger samtidigt bättre och snabbare service till kunderna.

 I de nya parkeringsautomaterna betalar man med alla typer av bankkort, kontaktlösa kort och även med de nya betaltjänsterna Samsung pay och Apple pay. Med dem kan man betala parkeringen med sin mobil eller smarta klocka. Kvitton på köpen lagras digitalt och går enkelt att få via sms eller epost direkt från parkeringsautomaten. Dessa kan också hämtas hem efteråt via stadens kvittosida: pkvitto.stockholm.se.

Som en service till utländska besökare och turister kan automatens språk ändras via en språkknapp till tyska, franska eller engelska.

Idag pågår ett projekt med att byta ut de gamla automaterna mot nya solcellsdrivna automater. I dagsläget finns ca 350 nya automater ute och ytterligare 650 stycken kommer att placeras ut.

– Automaterna och tjänsterna kring dessa har gjort avtryck i parkeringsbranschen, såväl här hemma i Sverige men även utomlands. I slutet av november kommer en delegation från Chicago på besök. Många är nyfikna och vill ha samma teknik som vi har, säger Mats Igemo.

De nya solcellsdrivna parkeringsautomaterna har nu nominerats som en av finalisterna för Stockholms stads Digitaliseringspris. Priset delas ut i samband med Kvalitetsutmärkelsen 28 november.

– Det är jätteroligt. Vi håller tummarna, ska bli kul att se vilka de andra bidragen i tävlingen är, avslutar Mats Igemo.

Här är alla finalister till Stockholms stads Digitaliseringspris:

* Solcellsdrivna digitala parkeringsautomater

* Roboteket – ”lånerobotar” för skolan

* Tyck till-appen

* Livsmedelskollen

* Stockholmskällan

* AI-baserad screening för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter i skolan

Mohammad Alaliwi, en av Stockholms nya it-värdar som hjälper stadens seniorer med krånglande datorer och mobiler.

Den första februari i år startades projektet “Unga it-värdar” i Stockholm. Ett samverkansprojekt mellan kulturförvaltningen, äldreförvaltningen och arbetsförmedlingen som finansieras av delegationen för unga och nyanlända i arbete.

Fokus är att minska den digitala klyftan i samhället, och går ut på att unga nyanlända hjälper seniorer och besökare med it-frågor på bibliotek, äldreboenden, servicehus och träffpunkter.

– Grundtanken är att de nyanlända ungdomarna ska få vara experter på något, de ska få ett jobb och de ska få möjlighet att öva på svenska. Seniorerna får i sin tur lära sig om it och digital teknik. Det blir ett tillfälle för integration, berättar Henning Sundvall, projektledare för Unga it-värdar.

När första omgången ungdomar rekryterades i april, fanns ett par olika kriterier. e sökande ska vara boende i Stockholms stad, 18-24 år och de ska helst vara på en c-nivå i det svenska språket enligt SFI:s skala. Till sist måste de ha antingen ett permanent eller ett tillfälligt uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader.

Jobbtorg Stockholm, har tagit fram en egen it-utbildning för it-värdarna. Utbildningen är fokuserad på smartphones och surfplattor. Alltifrån hur de används, till hur man laddar ner appar och vad kan man göra med dem. Mycket basics och fokus på att informera om vilka möjligheter som finns; vad kan man göra med sin digitala enhet. Även pedagogik ingår den två veckor långa kursen och tanken är att it-värdarna ska inspirera till digital utveckling.

Idag arbetar 31 st ungdomar som it-värdar. De jobbar i små team och handledare finns alltid på plats. Varje team har en surfplatta och en smartphone med sig till träffen.

Förutom att svara på frågor från drop in-besökare håller it-värdarna även Ipad-kurser, och Iphone-kurser. Då kan de som vill komma och lära sig grunderna.

Alla som får hjälp av it-värdarna får svara på en enkät med två frågor: har du fått hjälp? och känner du dig mer nyfiken på it?

– 99 procent svarar ja på båda frågorna vilket kan ses som ett kvitto på att det går bra, säger Henning Sundvall.

Vid projektets slut, i november nästa år, är målet att 80 it-värdar ska ha varit i tjänst. En stor drivkraft för ungdomarna är att de vill komma ut i samhället och prata med andra medborgare, för att få öva på sin svenska. De flesta kombinerar detta arbete, som alltid är på eftermiddagarna, med att plugga på förmiddagarna, berättar Henning Sundvall.

– Målet är att vi i detta projekt ska testa en modell för hur unga nyanlända kan jobba som it-värdar med att minska den digitala klyftan i samhället, för att sedan kunna implementera det i ordinarie verksamhet, avslutar han.

It-värdarna arbetar på olika arbetsplatser i staden på eftermiddagarna, se schemat i vilka stadsdelar du kan träffa en IT-värd.