Nyheter

30

jan

Open Stockholm Award-finalisterna: Så kan Stockholm få en egen appstore

Flertalet finalbidrag i Open Stockholm Award har utvecklat en ny app med hjälp av öppna data. Men Stockholm City App Store går en annan väg. Här handlar det istället om att distribuera och finansiera öppen data-apparna till stockholmarnas mobiler på ett nytt sätt.

Nu på onsdag är det dags. Då avgörs den stora slutfinalen i Open Stockholm Award, tävlingen där utvecklare från hela världen deltar med lösningar till nya digitala tjänster för stockholmarna med innehåll av öppen data från Stockholms stads dataportal Open Stockholm.

Ett av de tolv finalbidrag som då ställer sig på startlinjen är Stockholm City App Store som är utvecklat av kulturentreprenören Håkan Lidbo, projektledaren Karin Eller och utvecklaren Max Björverud på företaget Responcity.

Till skillnad från flertalet av sina konkurrenter kommer de inte till finalen med en ny app. Deras bidrag siktar istället in sig på hur man tar utveckling och användning av nya öppen data-appar till nästa nivå i Stockholm.

Stockholm City App Store består av två huvuddelar:

* En egen portal eller appstore för Stockholmsappar som använder öppen data.

* En ny finansieringsmodell för utvecklingen av nya appar som använder sig av Stockholms stads öppna data. Med alla Stockholmsappar på en egen plattform blir det lättare för användarna att hitta – och upptäcka helt nya – digitala tjänster baserade på stadens öppna data. Portalen kan sortera apparna efter ämnesområden eller position, exempelvis den egna stadsdelen.

Men själva kärnan i Stockholm City App Store är finansieringsmodellen för utvecklingen av de Stockholmsappar som finns på portalen.

För apputvecklarnas del är en finansieringsmodell som skiljer sig radikalt från vad de är vana vid från exempelvis Apples Appstore. Där tar Apple in betalningen för utvecklarnas appar och behåller en avsevärd andel av pengarna innan återstoden skickas vidare till utvecklarna.

I Stockholm City App Stores koncept är alla öppen data-appar på portalen alltid gratis att ladda ner och använda. Apputvecklarna får istället ett litet fast belopp av Stockholms stad varje gång deras öppen data-app laddas ner av stockholmarna.

– Modellen är alltså att Stockholms stad istället för att upphandla appar för olika funktioner avsätter pengar som delas ut dynamiskt till utvecklarna, förklarar Håkan Lidbo i ett mejl till Smartsthlm.

Finansieringsmodellen gör att utvecklarna motiveras att alltid marknadsföra och kontinuerligt produktutveckla sina appar efter ändrade användarbehov.

För Stockholms stad innebär modellen att man får ut fler ändamålsenliga appar baserade på öppen data till stockholmarna, samtidigt som man slipper komplicerade upphandlingar av apputvecklingstjänster, menar Håkan Lidbo.

Förutom betalning per nedladdning kan man också tänka sig en modell där man loggar hur länge olika appar används och för att utvecklarna ska få betalt efter användningstid.

Finansieringsmodellen öppnar också för staden att ekonomiskt premiera appar som exempelvis främjar hållbarhet. Håkan Lidbo säger att staden även bör kunna premiera utvecklare ekonomiskt om deras appar kan leverera extra värdefull metadata tillbaka till Stockholms stad.

Metadata om exempelvis trafikströmmar och liknande kan användas för framtida samhällsplanering och underbyggda politiska beslut, framhåller Håkan Lidbo.

Läs om andra finalbidrag i årets Open Stockholm Award:

Cityfeed – Thundermaps

Open Air – Marc Andersson, Joakim Larsson och Sami Ahlfors

Stockholm Garden – Marius Koppeng, Misbah Uddin, Emil Pedersen och Nasir Uddin

* Sun4You – Joachim Lindborg

Asthma Watch – Peter Rosengren

Foonenergy – Gaurav Rathee

DigitArch – Santo Fiore Bettina

The Pulse of Stockholm – Philike Horton

Smartline – Martin Voorma

0 kommentarer